PSS romunkeräys 2010 004b

Skärgårdens skrotinsamling

Varje sommar ordnas en skrotinsamling i skärgården. Metall-, el- och elektronikskrot tas kostnadsfritt emot under kampanjen. Samma veckoslut trafikerar servicefartyget Roope-Botnia och samlar in skrot vid Jannes Saloon och Lars Björkarsskär. Roope-Botnia, tfn 050-5575022.

Kampanjen ordnas följande gång veckoslutet 30.7-1.8.2021.

Insamlingsflak på följande platser:

 • Korsnäs
  • Storkors
  • Östra Strömgrund
  • Harrström (fiskehamn)
 • Malax
  • Bockören
  • Åminne (fiskehamn)
  • Bredhällan
 • Korsholm
  • Kastet
  • Petsmo (fiskehamn)
  • Norra Vallgrund (fiskehamn)
  • Södra Vallgrund (Sommarösund båthamn)
  • Svedjehamn (Björköby)
 • Vasa
  • Kutterhamnen
  • Långskär (fiskehamn)
  • Byören (Sundom)
  • Västervik båthamn
 • Vörå
  • Stråkaviken
  • Nabben (båthamn)
  • Oravais båthamn
  • Hällnäs (båthamn)