IMG_4017

För skolor och småbarnspedagogik

Hållbar utveckling finns med i läroplanen för varje skolstadium. Hållbarhetsfrågor är en del av elevernas vardag och i många skolor och daghem jobbar man målmedvetet för att främja hållbarhetstänket både inom verksamheten och utanför. För att systematiskt kunna stöda skolorna i arbetet har Stormossen tillsammans med ett hållbarhetsteam i Korsholms kommun tagit fram en egen lärstig som sträcker sig från dagis till andra stadiet och möjliggör att varje elev kan ta del av vår rådgivningsverksamhet.

Stormossens lärstig

Småbarns-
pedagogik 1-5 år
Material: Kulturstigen i småbarnspedagogiken – producerad i samarbete med Vasa stad, kan laddas ner som pdf via den här länken

Material: Familjens pysselmaterial – blir klart år 2025

Förskola Material: Återvinningskompisarna är ett mångsidigt pysselmaterial producerat av Oppi&Ilo, ladda ner det via den här länken
Åk 1 Material: Interaktiv sagobok – finns att laddas ner fr.o.m. augusti 2024
Åk 2 Besök i klassen – sorteringsövning och diskussion 45 min. / klass – kontakta din kommuns 4H för att boka besök, kontaktuppgifter hittas via den här länken
Åk 3 Material: Återvinnarna – en övningsbok publicerad av producentsamfundet, pdf kan laddas ner via den här länken
Åk 4 Kampanj: Superåtervinnarna – mera information längre ner på den här sidan
Åk 5 Material: Mobilspel Återvinningens öinstruktioner hittas via den här länken
Åk 6 Samarbete: Stormossen är delaktig i Företagsbyn
Åk 7 Besök på Stormossens bioavfallsanläggning – kontakta miljöfostraren i god tid för att boka in ett besök
Åk 8 Material: Mobilspel Fight the futureinstruktioner hittas via den här länken
Åk 9 Kampanj: Be Sustainable (åk 7-9) – mera information längre ner på den här sidan
Gymnasium och yrkesskola Besök, föreläsningar, temadagar, samarbetsprojekt – enligt intresse och överenskommelse, kontakta miljöfostraren i god tid

Lärstigen är ett förslag på hur man kan jobba med med våra material. Vi kommer att prioritera rådgivningsbesöken (åk 2 och åk 7) i enlighet med planen. Likaså riktar sig vissa kampanjer och material till specifika årskurser, men i övrigt är det fritt fram att använda materialen när det passar bäst för er.

Mera undervisningsmaterial

Vårt uppdaterade Inspirationsmaterial för lärare innehåller mångsidigt med roliga och inspirerande uppgifter för alla årskurser.

Vi har också sammanställt presentationer som kan laddas ner och användas som stöd för undervisningen:

Sortering och återvinning åk 1-3

Sortering och återvinning åk 4-6

Sortering och återvinning åk 7-9

Rinkis sorteringsskola passar ypperligt som övning för att lära sig sortera rätt. Avlägg Rinkis sorteringsexamen på Rinkis hemsida.

Finlands Cirkulärkraft tillsammans med alla avfallsbolag har samlat ihop en webbsida om allt man behöver veta om bioavfall. Man kan bl.a. delta i ett träningsprogram för att förbättra sorteringen i hemmet.

Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm har producerat ett mångsidigt och fint material: En liten guide om att rädda världen, som kan laddas ner via den här länken

Om ni vill öva på att sortera i skolan har vi två sorteringsset som vi lånar ut till skolorna. Sorteringssetet innehåller en kasse med skräp, sorteringsämbar samt instruktioner och facit.

Frågor angående rådgivningsmaterial, besök och samarbete riktas till miljöfostrare Sini Hemming: sini.hemming@stormossen.fi eller 010 320 7647.

Våra kampanjer

Tillsammans med andra avfallsbolag i nejden ordnar Stormossen varje år två kampanjer som riktar sig till elever i grundskolan.

  • Superåtervinnarna, åk 4
  • Be sustainable, åk 7-9

I kampanjen Superåtervinnarna jobbar eleverna tillsammans med att ta hand om naturen, välja hållbara alternativ samt minska på och sortera avfall. Kampanjen genomförs varje vår.

Kampanjen Be sustainable riktar sig till högstadier. Eleverna fördjupar sig i olika teman som handlar om hållbar livsstil. Varje tema innehåller också en praktisk bonusuppgift. Kampanjen ordnas varje höst med start under Hållbarhetsveckan i september.

Vill ni vara med?

Innan kampanjstart sänder vi ut information till alla skolor och läraren anmäler sin klass till kampanjen. Att delta kostar inget. Alla deltagare får ett litet pris och alla klasser deltar i utlottningen av en huvudvinst.

Frågor?

Kontakta miljöfostraren sini.hemming@stormossen.fi om du har frågor gällande kampanjerna.