Höghus-radhus

Husbolag

Husbolag med fem eller fler bostäder ska på den egna gården ha avfallskärl för:

 • Bioavfall
 • Blandavfall (brännbart avfall)
 • Papper
 • Glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Batterier
 • Kartongförpackningar
 • Plastförpackningar

Stormossen ansvarar för tömning och transport av bioavfall och förpackningsavfall (metall-, glas-, plast- och kartongförpackningar) samt batterier. Stormossen sköter även kundservice och fakturering gällande transporterna. Ifall du som bor i ett husbolag märker att något med tömningarna inte fungerar, ber vi dig kontakta husbolagets disponent eller ordförande som kontaktar Stormossen logistik@stormossen.fi eller 010 320 7676.

Transporten av blandavfall (brännbart avfall) och papper fortsätter som hittills, husbolaget beställer tömningarna själv.

Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs till en återvinningsstation. Varje hushåll i husbolaget har rätt till Stormossens kundkort och därmed en obegränsad mängd besök till en återvinningsstation. Här kan du beställa ett kundkort för hushåll. För husbolagets gemensamma avfall, från t.ex. en renovering eller städning av gemensamma utrymmen behöver husbolaget ett skilt kundkort som kan beställas via den här länken.

Meddela alltid till Stormossen om nya bostadsbolag eller byte av disponent i ett bostadsbolag. Mejl: info@stormossen.fi eller tel. 010 320 7600.

Kärl och tömningsintervaller

Stormossen utgår från följande standardtömningsintervall i alla husbolag:

 • Bioavfall 2 veckor
 • Plast- och kartongförpackningar 2 veckor
 • Metall- och glasförpackningar 4 veckor

Ifall ni märker att tömningsintervallen inte är optimala för ert husbolag, kan husbolagets disponent eller ordförande kontakta Stormossens logistikavdelning skriftligt logistiikka@stormossen.fi. Meddela husbolagets namn, adress, disponentens eller kontaktpersonens namn samt önskade tömningsintervall.

Vid låsta avfallspunkter används kodade nyckelbehållare för nyckeln, som chaufförerna använder för att komma in till avfallspunkten. Nyckelbehållare kan fås genom att kontakta Stormossen.

För att underlätta tömningen

Avfallspunkten och kärlen bör vara lättåtkomliga, både för invånarna och för avfallstransportörerna. Det ska finnas tillräckligt med utrymme kring avfallskärlen. Observera att underhållet av gårdsplanen och -vägen, avfallspunkten samt avfallskärlen, t.ex. sandning, snöröjning, avlägsnande av is samt upptinande av fastfruset avfall hör till fastighetsinnehavarens ansvar. Om avfallskärlet inte kan tömmas p.g.a. fastighetsinnehavarens försummelser uppbärs en transportavgift för onödig avhämtning i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna.

För att motivera till sortering, är det viktigt att avfallspunkten hålls städad och snygg. Stormossen tvättar bioavfallskärlen två gånger om året utan extra kostnad. Övrig tvätt av avfallskärl går att beställa från Stormossen mot betalning eller ordna själv.

Obehörigt avfall ska inte lämnas vid avfallspunkten.

Att sortera är smart och sparar pengar

En fjärdedel av innehållet i blandavfall (brännbart avfall) från rad- och höghus är felsorterat bioavfall.  Sorteringen av bioavfall gynnar både miljön och plånboken. Största delen av blandavfallet är ändå plast- och kartongförpackningar. Genom att effektivera sorteringen av dessa, minskar mängden av den dyraste avfallssorten, d.v.s. blandavfall och fastighetens totala avfallskostnader kan minska.

Vi erbjuder gratis avfallsrådgivning för husbolagets styrelse och invånare. Kontakta vår kundtjänst om ni är intresserade av att beställa ett rådgivningsbesök.

Papperspåsar för sortering av bioavfall kan hämtas från flera olika ställen. På den här sidan hittar du var Stormossen delar ut gratis bioavfallspåsar. Disponenten kan hämta större mängder papperspåsar från Stormossens återvinningsstation i Kvevlax.

Tömningspriser hittas i taxan som är godkänd av Vasaregionens avfallsnämnd.

Hjälp för sorteringen

Det är viktigt att informera invånarna, speciellt nyinflyttade om vilka avfall som hör hemma i fastighetens avfallskärl och vilka avfall som skall lämnas till återvinningsstationen. Från Stormossens kundtjänst kan man beställa hushållens sorteringsguide som kan delas ut till invånarna. Vi har också laminerade sorteringsaffischer att hänga upp på väggen samt nya dekaler för avfallskärlen.

Fråga också efter vår sorteringstavla i aluminiumkomposit ifall ni önskar få en hållbar skylt till husbolagets avfallspunkt till självkostnadspris.

 • 900 x 700 mm: 100€ (moms 0 %)
 • 1500 x 1000 mm: 160€ (moms 0 %)

Mer info om sorteringstavlan får du genom att kontakta kommunikation@stormossen.fi

Om sorteringen inte fungerar i ert husbolag, kan den här uppmaningen skrivas ut och skickas till invånarna.