Vad ska sorteras som bioavfall?

Till bioavfallet hör allt sådant som förmultnar, t.ex. alla typer av matrester, skal från frukt och grönsaker, fiskrens samt fasta och flytande fetter (i en kartongförpackning). Till bioavfallet hör också kaffefilter, tepåsar, hushållspapper, pappersservetter och vissnade blommor. Man får även sätta äggkartonger i bioavfallet. Tyvärr orsakar äggskal stora problem i Stormossens anläggning, så vi rekommenderar att man slänger äggskal i blandavfallet (brännbart avfall). Till bioavfallet hör dock inte hundbajs och kattsand o.dyl.

Vilka bioavfallspåsar fungerar i Stormossens anläggning?

Vi rekommenderar att bioavfallet samlas i Stormossens egna papperspåsar, andra papperspåsar så som mjöl- eller potatispåsar eller påsar vikta av tidningspapper. Vi rekommenderar papperspåsar, eftersom de i hanteringsprocessen bryts ner bättre än s.k. bionedbrytbara plastpåsar. Vanliga plastpåsar skall inte användas.

Varför fungerar inte bionedbrytbara plastpåsar?

Det finns mängder av olika sorters sk. bioplastpåsar, bl.a. bionedbrytbara, biobaserade och komposterbara och det är svårt att veta skillnaden mellan dessa. Nedbrytbarheten har testats under bestämda förhållanden, vilka nödvändigtvis inte råder i vår anläggning. Om bioplastpåsen inte bryts ner i vår anläggning, lämnar resterna kvar i vår kompostjord.

Vilka alternativ finns det för sortering av bioavfall i egnahemshus?

1. Skilt kärl för bioavfall

Kostnaden för tömningen av ett 140-liters bioavfallskärl är 8,56€/gång (inkl. moms 24 %). Själva kärlet kostar inget extra. Bioavfallskärlet töms varannan vecka under sommarhalvåret (april-oktober) och kan tömmas var fjärde vecka under vinterhalvåret (november-mars) eller mera frekvent vid behov. Mejla logistiikka@stormossen.fi om du vill förlänga tömningsintervallet för bioavfall.

2. Gemensamt kärl med grannen

Du kan också ha ett gemensamt bioavfallskärl med grannen. Gör i så fall en ansökan om gemensamt bioavfallskärl till Vasaregionens avfallsnämnd. Kostnaden för tömningen delas mellan parterna enligt önskemål. För delade fakturor tillkommer en serviceavgift på 3,10€/faktura.

3. Egen sluten och värmeisolerande året runt-kompost

Om du har en sluten och värmeisolerande kompost som används året om kan du sortera ditt bioavfall i den. Komposten kan också vara gemensam med grannen. Även bokashi är tillåten. Den metoden kräver i så fall efterkompostering i en sluten kompost. Anmälan om kompostering ska göras via en blankett på Vasaregionens avfallsnämnds hemsida. Det går också att kompostera sommartid och ha Stormossens bioavfallskärl vintertid.

4. Stormossens flerfackskärl

I Stormossens flerfackskärl kan du sortera bioavfall, metallförpackningar, plastförpackningar och kartongförpackningar. Tömningspriset för flerfackskärlet är 14,86€/tömning (inkl. moms 24 %). I priset ingår transportavgift, hanteringsavgift för bioavfall (förpackningsavfall har ingen hanteringsavgift) samt kärlservice. Flerfackskärlet kan inte vara gemensamt med grannen.

Tömningsintervallet för flerfackskärlet är två veckor sommartid (april-oktober). På vintern (november-mars) kan tömningsintervallet förlängas till fyra veckor. Meddela i så fall detta till logistiikka@stormossen.fi

Mera information om bioavfall hittar du här.

 

Vem tömmer mitt bioavfallskärl?

Via den här länken hittar du transportbolagen som tömmer bioavfallet i ditt område och de postnummerområden de opererar på. Vid problemsituationer, ändringar o. dyl. kontakta Stormossen logistiikka@stormossen.fi eller 010 320 7676.

Varför berör inte insamlingen av bioavfall alla egnahemshus på Stormossens verksamhetsområde?

Vasanejdens avfallsnämnd har beslutat att insamlingen av bioavfall berör de postnummerområden, som har minst 200 bebodda fastigheter samt de områden som sopbilen är tvungen att passera för att nå områdena med minst 200 bebodda fastigheter. Via den här länken kan du se vilka postnummer som hör till område A, där bioavfallsinsamlingen startar 1.10.2023 samt vilka postnummer som hör till område B där sortering av bioavfall är frivilligt. Invånare på område B har möjlighet att ansluta sig till bioavfallsinsamlingen med samma villkor som invånare på område A.

Hur många kan vara med och dela ett gemensamt avfallskärl?

Om flera hushåll har ett gemensamt avfallskärl för bioavfall, kan den minsta kärlvolymen vara 5 liter per person och vecka. T.ex. ett avfallskärl på 240 liter, tömningsintervall 2 veckor kan delas av maximalt 24 personer. Den största tillåtna kärlvolymen för ett manuellt flyttbart bioavfallskärl är 240 liter. Om tömningsintervallet för bioavfall förlängs till 4 veckor vintertid (1.11-31.3) kan det maximala antalet personer som delar avfallskärlet endast vara 12.

Om vi tar ett gemensamt bioavfallskärl, hur fungerar det med betalningen?

Tömningsavgiften (8,56€/gång) delas mellan deltagande parter. Fakturan kan delas upp enligt procentandelar som parterna själva kommit överens om. Procentandelarna meddelas i ansökan om gemensamt avfallskärl. Varje part får alltså en egen räkning och därtill kommer en administrationsavgift för delad faktura som är 3,10€/faktura, d.v.s. 12,40€/år (4 fakturor).

Hurudan bör kompostorn för bioavfall vara?

Komposten ska vara sluten så att skadedjur inte kan ta sig in och värmeisolerad för att den ska funktionera även på vintern. Du kan köpa en kompost från affären eller bygga en egen, bara ovan nämnda kraven uppfylls. Här hittar du instruktioner för kompostering.

Kommer någon och granskar min kompost?

Avfallsnämnden ansvarar för kompostgranskningar. Du får ett meddelande om granskningen två veckor före.

Kan jag kompostera med bokashi-metoden?

Ja, bara avfallet efterkomposteras i en sluten kompost. Komposten behöver inte vara värmeisolerad om man använder bokashi-metoden. Avfall får inte grävas ner i marken direkt från bokashin.

Bokashi är en metod för att kompostera bioavfall. Avfallet packas i en hink med lock, tillsammans med ett strö som är preparerat med särskilda mikroorganismer. Dessa fermenterar/mjölksyrar kökskomposten i en syrefri miljö. Hinken står inomhus i rumstemperatur och jäser i två veckor.

Kan jag använda flerfackskärl för sortering av bioavfall?

Ja. Stormossens flerfackskärl är också ett alternativ för sortering av bioavfall. Fraktionerna i flerfackskärlet är bioavfall (45 liter), metallförpackningar (30 liter), plastförpackningar (177 liter) och kartongförpackningar (118 liter). Tömningspriset på flerfackskärlet är 14,86€/tömning (inkl. moms 24 %). I priset ingår transportavgift, behandlingsavgift för bioavfall (förpackningsavfall har ingen hanteringsavgift) samt kärlservice.

Tömningsintervallet för flerfackskärlet är två veckor sommartid (april-oktober). På vintern (november-mars) kan tömningsintervallet förlängas till fyra veckor vid behov.

Blandavfall (brännbart avfall) bör samlas i ett separat kärl. Du väljer själv transportör för blandavfall. Frågor som gäller blandavfallets tömningar, tömningsintervall eller transporter riktas till det transportbolag du har valt.

Ifall du som ny kund vill börja använda flerfackskärl, kontakta Stormossen via info@stormossen.fi eller 010 320 7600.