lajittelu_biojate

Bioavfall

Bioavfall är organiskt, förmultnande avfall:
 • matrester
 • odugliga livsmedel
 • frukt- och grönsaksskal
 • rens
 • fasta fetter
 • kaffe- och tesump
 • tepåsar
 • filterpapper
 • hushållspapper, servetter, pappersnäsdukar
 • ben
 • växtdelar, vissnade blommor, snittblommor
 • äggskal
 • äggförpackningar osv.

Varför ska bioavfall sorteras?

När bioavfall sorteras skilt kan det återanvändas som råvara för kompostjord och miljövänligt fordonsbränsle. I det brännbara avfallet gör bioavfall mera skada än nytt eftersom det våta avfallet drar ner på energivärdet vid förbränningsanläggningen.

Vilken påse kan jag använda?

Stormossens egna papperspåsar för bioavfall kan hämtas gratis från alla våra återvinningsstationer, medborgarinfo i Vasa eller Lillkyro och kontoret i Kvevlax.

Andra påsalternativ:

 • papperspåse av vikta tidningar
 • bioavfallspåse av papper
 • kuvert utan fönster
 • tom mjölpåse eller annan papperspåse
 • brunfärgad bionedbrytbar Bioska Kotikomposti eller Bioska+ påse

Använd INTE plastpåsar eller sk nedbrytbara bioplastpåsar. De trasslar in sig i anläggningen och försvårar processen.

Tips för en smidig bioavfallssortering:

 • Låt spad och andra vätskor (inte olja) rinna av i avloppet. Låt vått avfall torka en stund om möjligt innan du sätter dem i bioavfallspåsen.
 • Det kan placera strimlor av äggkartong, hushållspapper eller tidningspapper i botten av bioavfallspåsen för att suga upp överflödig fukt.
 • Byt påse minst varannan dag.

Var samlas bioavfall skilt?

Fastigheter med fem lägenheter eller fler har eget bioavfallskärl på gården. För fastigheter med färre bostäder är det frivilligt att sortera bioavfall. Du kan kompostera i egen kompostor, använda ett flerfackskärl, separat bioavfallskärl eller ta i bruk ett bioavfallspass till återvinningsstationen. Du kan också dela bioavfallskärl med din granne.

Vad sker med bioavfallet?

Bioavfallet rötas vid Stormossens biogasanläggning och blir biogas och kompostjord. Biogasen säljs vid tankningsstationen invid avfallscentralen, Stormossvägen 3. En andra station öppnas under år 2019 vid ABC Expresskurvan (Runsor). Kompostjord kan köpas vid Stormossen.