Lillkyro återvinningsstation

Kopentie 10 Vasa

Info och öppettider

Stationen är öppen på måndagar kl. 11-19. Telefonnummer: 010 320 7662

Trädgårdsavfallsstation

Strömbergsgatan Vasa Vasa

Info och öppettider

Vasa trädgårdsavfallstation tar endast emot trädgårdsavfall. Stationen är öppen må, ti och fre kl. 11.30-19 och lö kl. 10-14 under tiden 27.4-30.10.2020. Under maj och juni är stationen också öppen kl. 10-14 på söndagar.

Vasa återvinningsstation

Sampogatan 2, Dragnäsbäck Vasa

Info och öppettider

Vasa återvinningsstation i Dragnäsbäck är öppen måndag-fredag kl. 7-19. Stationen tar inte emot trädgårdsavfall. Telefonnummer: 010 320 7675.

Minimossen

Myrvägen 1 Vasa

Info och öppettider

Till miniåtervinningsstationen Minimossen kan du föra en famn full med avfall. Vi tar emot brännbart avfall, trä, plast-, kartong- och glasförpackningar, metall, textilier, papper, keramik, kakel, fönsterglas, små elapparater och farligt avfall.

Obs! För att hindra spridning av coronavirus ber vi kunderna följa de instruktioner som personalen på våra stationer ger, t.ex. hålla tillräckligt avstånd till varandra. Vi rekommenderar att beställa nya kundkort på hemsidan i god tid före besöken på återvinningsstationen. Vi postar hem kortet. Om kunden registrerar ett kort vid återvinningsstationen, ges kunden en blankett att fylla i sin egen bil (inte på stationens kontor).

Före du besöker en återvinningsstation är det bäst att sortera avfallet på förhand hemma. På så vis underlättar du för dig själv och vår personal när du tömmer bilen vid återvinningsstationen. På ett besök får du leverera högst 2 m³ avfall.

Stormossens återvinningsstationer tar emot följande avfallstyper:

 • asbest (max 50 liter)
 • betong och tegel
 • brännbart avfall
 • el- och elektronikskrot*
 • energiavfall
 • farligt avfall*
 • gips
 • deponiavfall
 • impregnerat trä
 • klädinsamling
 • glas*
 • metall*
 • mapp*
 • papper*
 • träavfall
 • rent trä
 • trädgårdsavfall*

* avfall som tas emot kostnadsfritt av hushåll

Kundkort

Varje hushåll på Stormossens område betalar en ekoavgift som berättigar till ett kundkort med sex besök utan extra kostnad till våra återvinningsstationer. En fritidsbostad får ytterligare två besök på sitt kort. Därefter kostar ett besök 15 euro.

Ta med ditt kundkort när du besöker återvinningsstationen. Kundkortet finns som en applikation till din smarttelefon, eller som ett papperskort. Beställ ett kundkort här eller hämta från återvinningsstationen.