Vikby återvinningsstation

Lostigen 5,
måndag
7-19
tisdag
7-19
onsdag
7-19
torsdag
7-19
fredag
7-19
lördag
10-15
01.01 Stängt
06.01 Stängt
01.05 Stängt
06.12 Stängt
24.12 Stängt
25.12 Stängt
26.12 Stängt
Stationen har självbetjäning må-fre kl. 7-19 och maj-september även lö kl 10-15. Porten öppnas med Stormossens kundkort. Jourtelefon må-fre kl. 12-19, lö kl. 10-15, tel. 010 320 7645

Puh. 010 320 7645

Karta över återvinningsstationen

1. Kortläsare

2. Brännbart avfall

3. Deponi

4. Trä

5. Metall

6. Tryckimpregnerat trä

7. Brännbart avfall

8. Gips

9. Betong/Tegel

10. Kontor

11. Sekretesspapper

12. Avlagda textiler

13. Farligt avfall

14. Lysrör

15. Fönsterglas

16. Plastförpackningar

17. Glasförpackningar

18. Papper

19. UFF klädinsamling

20. Papp och kartonförpackningar

21. Energiavfall

22. El- och elektronikavfall

23. Asbest

24. Ris och kvistar

Vikby_karta_atervinningsstation

Före du besöker en återvinningsstation är det bäst att sortera avfallet på förhand hemma. På så vis underlättar du för dig själv och vår personal när du tömmer bilen vid återvinningsstationen. Reservera gott om tid för besöket ifall det råkar vara rusning på stationen. På ett besök får du leverera högst 2 m³ avfall. Tunga föremål tas endast emot på stationen vid Stormossens avfallscentral. De övriga stationerna har ingen lyftutrustning.

Kom ihåg att barn under 12 år sitter tryggast i bilen vid besök på återvinningsstationen.

Stormossens återvinningsstationer tar emot följande avfallstyper:

 • läs noggrant igenom anvisningarna för asbest (max 50 liter)
 • avlagda textiler
 • betong och tegel
 • brännbart avfall
 • el- och elektronikskrot
 • energiavfall
 • farligt avfall – bevara gärna i originalförpackning
 • gips – rena gipsskivor skilt
 • deponiavfall, t.ex. glasfiber, isoleringsull och pvc-plast
 • impregnerat trä
 • klädinsamling – användbara kläder och textilier separat
 • glasförpackningar samlas skilt från andra glasföremål
 • metall
 • papp och kartongförpackningar
 • plastförpackningar
 • returpapper
 • sekretesspapper
 • träavfall
 • trädgårdsavfall (inte Vasa återvinningsstation på Sampogatan)

Kundkort

Varje hushåll på Stormossens område betalar en ekoavgift som berättigar till ett kundkort.

Ta med ditt kundkort när du besöker återvinningsstationen. Kundkortet finns som en applikation till din smarttelefon, eller som ett papperskort. Beställ ett kundkort här eller hämta från återvinningsstationen.

Antalet besök till återvinningsstationen är obegränsade för hushållen. Du kan föra maximalt en släpkärra med avfall per gång.

Hushåll

Ta med ditt kundkort varje gång du besöker återvinningsstationen. Ifall du inte har ett kundkort får du ett sådant vid återvinningsstationen.

Till återvinningsstationen för du alltid avgiftsfritt:

 • asbest (högst 50 liter)
 • avlagda textiler
 • betong och tegel
 • brännbart avfall
 • deponiavfall
 • energiavfall
 • gips
 • hushållsavfall från sommarstugan
 • papper till dokumentförstöring
 • riskavfall
 • träavfall
 • el- och elektronikskrot
 • farligt avfall
 • kläder till insamlingslådan
 • metall
 • returglas
 • ris, kvistar och trädgårdsavfall (inte Vasa återvinningsstation på Sampogatan)
 • papp och kartongförpackningar
 • returpapper
 • tryckimpregnerat trä

Hushåll utanför Stormossens verksamhetsområde

Hushåll som inte bor på Stormossens verksamhetsområde är också välkomna att besöka våra återvinningsstationer. Beställ ett kundkort via den här länken. Ett besök kostar 25€ (inkl. moms)/2m3 avfall.

Företag, samfund och föreningar

Kundkort för företag används vid varje besök till återvinningsstationen. Ett nytt kort kostar 10 € + moms. Observera att ni maximalt kan föra 2 m³ avfall per besök till återvinningsstationen. Läs mera om företagens kundkort.

Avgiftsfria avfall

 • metall
 • returpapp
 • returpapper
 • muovipakkaukset
 • el- och elektronikskrot som motsvarar i mängd och kvalitét hushållens elskrot
 • blyackumulatorer
 • batterier och små ackumulatorer
 • lysrör

Övrigt avfall faktureras enligt 45 € besök (inkl. moms).

Följande avfall faktureras enligt prislista:

Asbest 10 €/50 l (inkl. moms)
El- och elektronikskrot (som inte motsvarar hushållens, t.ex. frysdisk) 0,69 €/kg (inkl. moms)
Här är företagens prislista för farligt avfall.
Älgslaktavfall tas endast emot på Stormossens avfallscentral.