Beställning av nytt kundkort, adressändring

Villkor för kundkortet

 • Kundkortet är en värdehandling som ska förvaras omsorgsfullt.
 • Förlorat kundkort skall anmälas och spärras omgående. Vid förlust av ett kort kostar ett nytt 12 €.
 • Extrakort inom hushållet kostar 10 €/st.
 • Meddela Stormossen ny adress vid flyttning. Flyttar du flyttar ditt kundkort med dig eftersom kundkortet är personligt.
 • Kundkortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet. Flyttar du flyttar ditt kundkort med dig eftersom kundkortet är personligt.
 • Kundkort för hushåll får inte användas för avlämning av avfall från företag.
 • Kortet berättigar till avlämning av max. 2 m³ avfall per besök.
 • Avfallet skall sorteras enligt gällande anvisningar. Sortera hemma så sparar du allas tid vid återvinningsstationen.
 • Kundkortet används som betalningsmedel när du köper kompostjord eller när du hyr en släpkärra. Ditt kort skannas och du får en faktura på posten.
 • Stormossen kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för kundkortet.
 • Stormossen har rätt att spärra kort om de missbrukas.