Självbetjäning i Vikby fr.o.m. september

Öppethållningstiderna för Vikby återvinningsstation utökas rejält från och med 1.9.2023. Vi firar detta med kaffe och bulle på Vikby återvinningsstation måndag 4.9 kl. 12-16. Välkommen!

Stationen i Vikby blir en s.k. autonom återvinningsstation, vilket innebär självbetjäning och att porten till stationen öppnas med kundkortet. Kunden sorterar själv avfallet på återvinningsstationen, då det passar bäst i den egna tidtabellen måndag-fredag kl. 8-19 och i september även på lördagar kl. 10-14. Personalen är på plats på måndagar kl. 11.30-19 och i september på lördagar kl. 10-14. En numrerad karta över Vikby återvinningsstations containrar hittar du via den här länken. 

Återvinningsstationen i Solf stängs helt och hållet fr.o.m. 1.10.2023. Vi önskar kunderna välkomna till de andra stationerna, t.ex. Malax och Vikby återvinningsstationer.

Kom ihåg-lista inför besöket på en återvinningsstation

  1. Läs igenom instruktionerna på förhand inför ditt besök på återvinningsstationen.
  2. Sortera avfallet på förhand hemma, så blir besöket smidigare både för dig och personalen.
  3. Barn under 12 år sitter säkrast i bilen under ett besök på återvinningsstationen.
  4. Det finns ingen begränsning i antalet besök på återvinningsstationerna för privatpersoner. Maximala mängden avfall du kan föra är en släpkärra per besök.
  5. Stora och tunga föremål förs till Stormossens avfallscentral i Kvevlax. Det finns ingen lyftutrustning på de övriga återvinningsstationerna.
  6. Saker eller möbler som är i gott skick kan doneras och få ett nytt liv via återbruksgallerian Minimossen.
  7. Ta med ditt kundkort. Genom att ladda ner Stormossens app i din telefon har du alltid kundkortet med dig. Du behöver din kundkortsnummer för att göra detta.