Vi tar emot överblivna äpplen

Stormossen tar gratis emot överbliven äppelskörd vid trädgårdsavfallsstationen i Vasa och på återvinningsstationerna i Storkyro, Lillkyro, Malax och vid Stormossens avfallscentral. De överblivna äpplena körs sedan till vår bioavfallsanläggning och…

Avfallsguiden finns nu i appen

I Stormossens mobilapplikation är kundkortet alltid med. Där finns också återvinningsstationernas öppethållningstider och platser. Alla ekopunkter är också markerade på samma karta. Du nås också av nyheter från Stormossen behändigt…

Ändringar gällande stationerna i Vikby och Solf

Öppethållningstiderna för Vikby återvinningsstation ökas rejält från 1.9. Stationen blir en sk. autonom återvinningsstation, vilket innebär självbetjäning och porten till stationen öppnas med kundkortet. Kunden sorterar själv avfallet på återvinningsstationen,…