Trädgårdsavfallsstation stänger

Obs! Vår Trädgårdsavfallstation på Stömbergsgatan stänger 1.1.2022. Ännu hinner du föra ditt trädgårdsavfall till stationen. Du kan också föra din julgran till oss. På välbekant sätt kom ihåg att ta…

Julens sortering

Med jul- och nyårshelgerna kommer också en hel del avfall. Redan i butikerna kan du minska på avfallet genom att tänka till hur och vad du handlar. Fundera även på…

Obs alla biogasbilister

På grund av produktionsstörningar är tillgången på biogas tillfälligt begränsad vid Stormossens BIG biogasstation (Stormossvägen 3). Vår uppskattning är att situationen normaliseras till tisdag eftermiddag 9.11. Välkommen att tanka vid…

Marknadsdialog 2.11.2021

Korsholms vuxeninstitut, auditoriet, Skolvägen 1 (möjligt att delta även via teams) Stormossen bjuder in aktörer som är intresserade av avfallstransporter till marknadsdialog. Marknadsdialogen öppnas med det här evenemanget och pågår…

Avfallet undersöktes

Stormossens plockanalys av bioavfall och brännbart avfall visar, att återvinningen av material kunde förbättras mycket. Om sorteringen sköttes perfekt skulle drygt 70 % av avfallet som går till förbränning gå…