Lägesrapport för leveransen av bioavfallskärl

Bioavfallsinsamlingen startar på Stormossens område A den 1.10.2023. Bioavfallskärlen levereras till egnahemshusens gårdsplaner under augusti och september. På en del områden som Sundom, Smedsby, Solf, Malax, Petalax, Molpe och delar av Vasa har kärlen redan blivit levererade. 

Bioavfallskärlet tas i bruk först 1.10.2023. Från och med då ansvarar Stormossen för tömningen av bioavfallskärlen. Bioavfallet transporteras till Stormossens bioavfallsanläggning där avfallet förädlas till miljövänlig fordonsgas och kompostjord.  

Hjälp, jag har fått ett överflödigt bioavfallskärl 

Kontakta Stormossen i fall om du har fått ett bioavfallskärl till gården, trots att du använder ett flerfackskärl eller har anmält till Vasaregionens avfallsnämnd att du komposterar. För att säkerställa att informationen blir korrekt, ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till logistik@stormossen.fi där du uppger adress, telefonnummer och namnet på de vuxna i hushållet. Skriv gärna ”Bioavfallskärl” i meddelanderutan. Stormossen hämtar det överflödiga bioavfallskärlet från gården så fort det är möjligt. Vi tackar för tålamodet.  

Här finns all information om bioavfallsortering i egnahems- och småhus.