Lägesrapport gällande hög- och radhusens avfallshantering

En femtedel av innehållet i brännbart avfall från rad- och höghus är felsorterat bioavfall. Det visar Stormossens plockanalyser av det brännbara avfallets innehåll. Sorteringen av bioavfall gynnar både miljön och plånboken. Största delen av det brännbara avfallet är ändå plast- och kartongförpackningar. Genom att effektivera sorteringen av dessa minskar mängden av den dyraste avfallssorten, d.v.s. brännbart avfall och fastighetens totala avfallskostnader kan minska.

Stormossen ansvarar för transporterna

Fr.o.m. juli ansvarar Stormossen för transporten av bioavfall och förpackningsavfall samt batterier. Under sommaren levererades insamlingskärl för kartong- och plastförpackningar till de husbolag som ännu saknade dessa sopkärl.
Stormossen utgår från följande standardtömningsintervall i alla husbolag:

  • Bioavfall 2 veckor
  • Plast- och kartongförpackningar 2 veckor
  • Metall- och glasförpackningar 4 veckor

Ändring av kärl och tömningsintervall

Ta kontakt med disponenten eller husbolagets styrelseordförande ifall om tömningsintervallen inte är optimal, vissa kärltyper fattas, det finns för många kärl eller de har fel storlek. Förändringar i avfallshanteringen ska endast meddelas av husbolagets styrelseordförande eller disponent till Stormossen per e-post till logistik@stormossen.fi.

Vid låsta avfallspunkter används kodade nyckelbehållare för nyckeln, som chaufförerna använder. Nyckelbehållare fås genom att disponenten eller husbolagets styrelseordförande kontaktar Stormossen.

Transporten av brännbart avfall är fortfarande fastighetsinnehavarens ansvar och för pappersinsamlingen ansvarar Encore Ympäristöpalvelut Miljötjänster.

Tvättning av avfallskärl

Stormossen tvättar bioavfallskärlen två gånger om året utan extra kostnad (gäller inte djupinsamlingskärl). Övrig tvätt av avfallskärl går att beställa från Stormossen mot betalning eller ordna själv.

Anmälan om nya bostadsbolag

Meddela alltid till Stormossen om nya bostadsbolag eller byte av disponent i ett husbolag, tel. 010 320 7600 eller kundtjanst@stormossen.fi.

Papperspåsar för bioavfall

Stormossen delar ut gratis papperspåsar för bioavfall. De kan hämtas från återvinningsstationerna, Minimossen, medborgarinfo i Vasa och Lillkyro samt Vasa stadsbibliotek. Bioavfallspåsar kan också hämtas från Ekosoppi eller Röda korsets loppis i Vasa centrum samt Retro Bazar loppis i Smedsby.