Kenellä on oikeus asiakaskorttiin?

Asiakaskortin saavat kaikki Stormossenin alueella sijaitsevat kotitaloudet ja vapaa-ajan asunnot, eivät pelkästään omakotitalojen asukkaat. Lisää tietoa asiakaskortista löydät tämän linkin kautta.

Mistä löydän hyötykäyttöasemien aukioloajat?
Mitä on liikennekaasu?

Liikennekaasu on jalostettua biokaasua (CBG=”compressed” biogas), maakaasua (CNG=”compressed” natural gas) tai näiden kahden sekoitusta. Stormossenin tankkausasemilla myydään ainoastaan CBG:tä. Kaasuautojen tankkaamiseen kaasu ensin paineistetaan noin 300 baarin paineeseen. Auton tankki täytetään noin 200 baarin paineella.

Jäteastiaa ei ole tyhjennetty, mihin otan yhteyttä?

Stormossen vastaa jäteastioiden tyhjennyksistä seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • monilokeroastiat omakotitaloissa sekä pakkausjätteet (metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset) ja paristot taloyhtiöissä 1.7.2023 alkaen.
  • biojäte taloyhtiöissä 19.7.2023 alkaen.
  • biojäte omakotitaloissa 1.10.2023.

Näiden perusteella ollaan yhteydessä Stormosseniin logistiikka@stormossen.fi tai 010 320 7600. Ennen yllä mainittuja määräaikoja ollaan yhteydessä omaan kuljetusyritykseen.

Jos tyhjennys koskee poltettavaa jätettä tai keräyspaperia, ole yhteydessä omaan kuljetusyritykseesi.

 

Mihin jätehuollon muutokset perustuvat?

Vaasan seudun jätelautakunta on hyväksynyt paikalliset jätehuoltomääräykset, jotka tulivat voimaan 1.6.2022. Ne perustuvat Suomen jätelakiin, joka velvoittaa mm. biojätteen erilliskeräykseen omakotitaloissa sekä muovi- ja kartonkipakkausten keräykseen taloyhtiöissä. Taustalla on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Miksi Stormossen tuottaa liikennekaasua?

Tuottamalla liikennekaasua kierrätämme olemassa olevaa jätettä autojen polttoaineena. Märkä biojäte palaa huonosti Westenergyn energianjalostuslaitoksella, joten biojäte saadaan meillä hyödynnettyä optimaalisesti.

Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme järkevän vaihtoehdon tavanomaisille polttoaineille, joka lisäksi on edullista, paikallisesti tuotettua ja ympäristöystävällistä..

Mikä on ekomaksu?

Ekomaksu laskutetaan kaikilta Stormossenin alueen kotitalouksilta ja vapaa-ajan asunnoilta. Ekomaksulla ylläpidetään mm. ekopisteitä, hyötykäyttöasemia, kampanjakeräyksiä ja jäteneuvontaa.

Ekomaksu perustuu jätelakiin, jonka mukaan niin vakinainen kuin loma-asukaskin on velvollinen osallistumaan kunnan jätehuoltoa varten perustaman, kiinteistöä palvelevan palveluvarustuksen investointi- ja ylläpitokustannuksiin.

Vaasan seudun jätelautakunta on vahvistanut maksun, joka on ns. julkisoikeudellinen maksu (Jätemaksutaksa). Sen vuoksi ei tarvita mitään sopimusta kunnan ja kiinteistön haltijan välillä. Jätetaksan mukaan Stormossen hoitaa laskutuksen. Jätemaksutaksa on nähtävillä jätelautakunnan kotisivulla www.jatteet.fi (ulkoinen linkki) Taksassa maksuperusteet on mainittu.

Mikä on käsittelymaksu?

Stormossenin vastuulla on kunnallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Kotitalouksien kiinteistöittäisen jätteenkäsittelyn kustannukset jakautuvat kuljetusmaksuun ja käsittelymaksuun. Käsittelymaksulla katetaan välittömät ja välilliset kustannukset, jotka syntyvät kun jäte vastaanotetaan ja jatkojalostetaan. Stormossen käsittelee jätteen joko itse tai ostopalveluna.

Minulla ei ole asiakaskorttia, mutta voinko silti tuoda jätettä hyötykäyttöasemalle?

Tarvitset asiakaskortin aina vieraillessasi hyötykäyttöasemalla. Jos sinulla ei ole korttia, voit täyttää tilauslomakkeen kotisivuillamme. Mikäli asialla on kiire, saat kortin myös hyötykäyttöasemalta.

Pystyäksesi lataamaan asiakaskortin sovelluksena älypuhelimeesi, tarvitset asiakaskortin numeron. Jos rekisteröinti sovellukseen ei suju tai jos haluat tarkistaa asiakaskorttisi numeron, ole yhteydessä osoitteeseen info@stormossen.fi tai soita Stormossenin toimistoon 010 320 7600 ma-pe klo 10-14.

Mistä löydän Mikromossenin pysähdyspaikat ja aikataulun?
Mitkä jätteet kuuluvat biojätteeseen?

Biojätettä on kaikki maatuva jäte, esim. kaikki ruoantähteet, hedelmien ja vihannesten kuoret, kalanperkeet sekä hyytynyt ja juokseva rasva (suljettuna kartonkipakkaukseen). Myös kahvinsuodattimet, teepussit, talouspaperit, paperiset lautasliinat ja kuihtuneet kukat ovat biojätettä. Biojätteeseen saa laittaa myös kananmunankennot, mutta kananmunankuoret aiheuttavat laitoksellamme suuria ongelmia, joten ne suositellaan laitettavan poltettavaan jätteeseen. Biojätteeseen eivät kuulu koirankakka, kissanhiekka yms.

Pitääkö minulla olla jäteastia, vaikka minulla ei synny jätettä?

Kyllä. Kaikkien kotitalouksien on lain mukaan liityttävä kunnalliseen jätehuoltoon. Tämä vähentää jätteiden kippaamista luontoon. Mikäli tuotat vähän jätettä, suosittelemme pienemmän jäteastian hankkimista ja tyhjennysvälien optimointia. Yhteisastia naapurin kanssa on myös hyvä vaihtoehto.