”Minä tuotan saman määrän jätettä huolimatta siitä, missä oleskelen…”

Eduskunnan oikeusasiamies toteaa ratkaisussaan 206/4/00 14.6.2002 mm. seuraavaa:

Kerrostaloasunnon ja vapaa-ajan asunnon jätehuoltopalveluiden tarve saattaa olla hyvin erityyppinen.

Vakinaisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon tuottama jäte ei ole samaa jätettä.

Ei voida myöskään ajatella, että loma-asunnon hyöty- ja ongelmajätteet aina toimitettaisiin vakinaista asuntoa palveleviin hyöty- ja ongelmajätteen keräyspisteisiin.

Jokainen vapaa-ajan asunto osaltaan lisää jätehuoltopalveluiden tarvetta ja paineita hyöty- ja ongelmajätteen keräyspisteen perustamiseen/kapasiteetin lisäämiseen vapaa-ajan asunnon sijaintialueella.

Vapaa-ajan asuntoja varten saatetaan joutua erikseen järjestämään jäteneuvontaa ja tiedottamista myös alueellisesti.

Myös Suomen Kuntaliitto on katsonut antamassaan lausunnossa ”että vakinaisten asukkaidenkin loma-asunnot saattavat aiheuttaa lisää jätehuollon kustannuksia.”

”Minähän maksan jo vakituisesta asunnostani…”

Maksun määrässä on huomioitu, että vapaa-ajan asunnolla vietetään vain osan aikaa vuodesta.

Vapaa-ajan ekomaksua sovelletaan lähes joka kunnassa, jossa kiinteä jätemaksu on käytössä, esim. Ekoroskin ja Botniaroskin kuntien alueella, jossa sitä on peritty jo vuosia.

Ilmoitin oikean lukumäärän asukkaita viime vuonna ja sama virhe toistuu tänä vuonna

Asukkaiden lukumäärä perustuu DVV:lta (Digi- ja väestötietovirasto) saamiimme julkisiin rekisteritietoihin (kts. ”miksi ekomaksun muistutuslasku tulee vasta nyt?”), joita käytetään asiakasrekisterin päivityksissä.

On myös esiintynyt tapauksia, joissa perheen lapsi on ollut kirjoilla asunnossa, vaikka hän opiskelee tai suorittaa asevelvollisuutensa toisella paikkakunnalla.

Kenellä on oikeus asiakaskorttiin?

Asiakaskortin saavat kaikki Stormossenin alueella sijaitsevat kotitaloudet ja vapaa-ajan asunnot, eivät pelkästään omakotitalojen asukkaat. Lisää tietoa asiakaskortista löydät tämän linkin kautta.

Kuinka puhtaita muovipakkausten tulee olla?

Muovipakkausten tulee olla kuivia ja puhtaita. Likaiset ja pahanhajuiset pakkaukset lajitellaan poltettavaan jätteeseen. Muovipakkaukset huuhdellaan kylmällä vedellä ja annetaan kuivua. Jos puhdistamiseen tarvitaan lämmintä vettä ja tiskiainetta on ympäristön kannalta parempi laittaa pakkaus poltettavaan jätteeseen. Jos muovipakkauksia pystyy säilyttämään pari viikkoa sisätiloissa ilman että niistä koituu hajuhaittoja, ne ovat tarpeeksi puhtaita.

Miksi ekomaksun muistutuslasku tulee vasta nyt?

Syynä on suuri määrä virheitä asukkaiden lukumäärässä. Virhe johtuu siitä, että julkiset rekisterit * joita käytetään asiakasrekisterien päivityksessä eivät ole ajan tasalla vaan päivittyvät viiveellä. Reklamaatioiden lukumäärä v. 2021 oli lähes 5 000 kpl joista 80 % koski väärää asukaslukumäärää. Reklamaatioiden suuresta määrästä johtuen on kestänyt puoli vuotta korjausten tekemiseen ja vasta nyt voimme lähettää muistutukset.

* Rekisteritietojen päivittäminen perustuu DVV:lta (Digi- ja väestötietovirasto) saamiin tietoihin.

Miksi kaikkia jätteitä ei vain voisi kerätä samaan pussiin?

Pyrimme mahdollisimman korkeaan hyötykäyttöasteeseen. Lajittelemalla jätteet syntypaikalla, meidän on helpompaa kierrättää jätteet raaka-aineena uusia tuotteita varten. Materiaalikierrätys on ympäristön kannalta tärkeämpää kuin energiahyödynnys.

Miksi munankuoret lajitellaan poltettavaan jätteeseen?

Stormossen on päättänyt suositella munankuorten lajittelemista poltettavaan jätteeseen biojätteen sijaan siitä syystä, että biojätteen käsittelylaitoksella munankuoret aiheuttavat tukkeumia, jotka johtavat huoltotoimenpiteisiin. Välttääksemme pidempiä huoltokatkoja ja taataksemme biokaasun jatkuvan tarjonnan toivomme munankuoret lajiteltavan poltettavaan jätteeseen.

Miksi saan kaksi muistutuslaskua?

Todennäköisesti toinen lasku koskee vuotta 2020 ja toinen vuotta 2021.

Mikä on ekomaksu?

Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa Stormossenin alueen kotitalouksille ja vapaa-ajan asunnoille. Ekomaksulla ylläpidetään mm. ekopisteitä, hyötykäyttöasemia, kampanjakeräyksiä ja jäteneuvontaa.

Ekomaksu perustuu Jätelakiin, jonka mukaan niin vakinainen kuin loma-asukaskin on velvollinen osallistumaan kunnan jätehuoltoa varten perustaman, kiinteistöä palvelevan palveluvarustuksen investointi- ja ylläpitokustannuksiin.

Vaasan seudun jätelautakunta on vahvistanut maksun, joka on ns. julkisoikeudellinen maksu (Jätemaksutaksa). Sen vuoksi ei tarvita mitään sopimusta kunnan ja kiinteistön haltijan välillä. Lautakunta on myös päättänyt, että Stormossen hoitaa laskutuksen. Jätemaksutaksa on nähtävillä jätelautakunnan kotisivulla www.jätteet.fi. Taksassa maksuperusteet on mainittu.

Minä maksan jo jätteeni noudosta ja käsittelystä…?

Jätteenkuljetusyritys laskuttaa jätteiden noudosta ja käsittelystä. Ekomaksu ei koske bio- ja poltettavan jätteen noutoa, kuljetusta tai käsittelyä. Ekomaksu kattaa Stormossenin ilmais- ja alihinnoiteltujen palvelujen kustannuksia.

Missä sijaitsevat muovipakkausten keräyspisteet?

Stormossenin alueella on kahdeksan keräyspistettä: Prisma, Citymarket Kivihaka, Lidl Melaniemi, S-market Gerby, S-market Vöyri, S-market Isokyrö, S-market Maalahti ja Sepänkylän nuorisoseurantalo. Lisäksi kaikki hyötykäyttöasemamme ottavat vastaan muovipakkauksia ilmaiseksi.