Kundkortsbeställning

Hushåll och fritidsboenden på Stormossens verksamhetsområde betalar årligen en så kallad ekoavgift. Det berättigar till ett kundkort som behövs när du besöker våra återvinningsstationer. Kundkortet finns både elektroniskt i Stormossens mobilapplikation och i pappersform.

Då du beställer ett nytt kundkort kan du via blanketten nedan välja att få ditt kundkortsnummer skickat till dig per e-post. Då kan du registrera kortet i Stormossens app och har på så sätt alltid kundkortet med dig. I appen finns också sorteringsguide, återvinningsstationernas platser och öppethållningstider samt aktuell info från Stormossen. Om du väljer ett papperskort skickas det med post till dig inom en vecka.

Via blanketten nedan kan du också beställa kundkort för fritidsbostad eller ett nytt kort i fall om du har förlorat ditt nuvarande kort.

Kundkortet är personligt. Om du flyttar följer kundkortet med dig. Meddela därför alltid Stormossen om du byter adress. 

 • DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ

 • Fakturering om annan än ovan

Villkor för hushållens kundkort

 • Kundkortet är en värdehandling som förvaras omsorgsfullt.
 • Kundkortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet.
 • Meddela Stormossen om du byter adress. Om du flyttar följer ditt kundkort med dig, eftersom kundkortet är personligt.
 • Om du förlorar ditt kundkort kan du ladda ner Stormossens mobilapplikation till din telefon och lägga in kundkortet där. Vid behov kan du få ditt kundkortsnummer från info@stormossen.fi eller telefon 010 320 7600. I undantagsfall skickar vi ett nytt papperskort till dig.
 • Avfallet ska vara sorterat enligt gällande anvisningar. Sortera hemma så sparar du allas tid vid återvinningsstationen.
 • Kortet berättigar till max 2m³ avfall per besök.
 • Eftersom Stormossen för statistik över besöken, skannas ditt kundkort vid varje besök.
 • Kundkort för hushåll får inte användas för avlämning av avfall från företag.
 • Stormossen har rätt att spärra kort som missbrukas.
 • Stormossen kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för kundkortet.