Kölden kan påverka tömningen av avfallskärlen

Den hårda kölden kan fördröja tömningen av avfallskärlen p.g.a. att sopbilarna påverkas av det kalla vädret.

Avfallet kan också frysa fast i kärlet och i så fall går det tyvärr inte att tömma.

Här kommer några tips vid köldgrader:

  • häll bioavfallsvätskor (inte fett) i avloppet och låt bioavfallet torka så bra som möjligt innan du lägger det i påsen
  • låt bioavfallspåsen frysa utomhus innan du slänger det i kärlet, t.ex. i ett ämbar med lock eller på balkongen.
  • lägg tidningspapper på botten av det tömda kärlet
  • om avfallet är fastfruset i kärlet, för kärlet in för att tina i garaget eller förrådet om möjligt
  • var försiktig med kärlet som lätt går sönder när det frusit fast