Brännbart blir blandavfall

Hela Finland övergår så småningom till att använda det nordiska piktogramsystemet, vars mål är att göra avfallsmärkningen enhetlig i Finland och göra sorteringen av avfall enklare för konsumenterna. Utvecklingsarbetet har gjorts av Finlands Cirkulärkraft rf. (KiVo) tillsammans med producentansvarsorganisationerna och andra intressentgrupper.

Stormossen har redan tagit i bruk det nya systemets märkningar på kärlen för bio- och förpackningsavfall vid fastigheterna. Enligt piktogramsystemet ska det avfall som hamnar på förbränningsanläggningen i fortsättningen kallas blandavfall. Därmed börjar vi också på Stormossen stegvis använda termen blandavfall istället för brännbart avfall. Sorteringanvisningarna ändrar inte i samband med att den nya termen tas i bruk, men färgen ändrar från orange till svart. Till en början används båda termerna delvis parallellt.

I första skedet används termen blandavfall i informationsmaterialen som Stormossen producerar och i andra skedet på återvinningsstationernas skyltar. Företagen som transporterar blandavfallet ansvarar för tejpning av nya dekaler på kärlen vid fastigheterna.