Stormossen_risut_2223 (1)

Trädgårdsavfall

Nästan alla Stormossens återvinningsstationer tar emot trädgårdsavfall.

Det finns två typer av trädgårdsavfall:

  • löv, gräsklipp, blast, flisat ris och äpplen.
  • ris, kvistar, stubbar och enskilda träd.

Hit kan du föra ditt trädgårdsavfall:

Alla våra återvinningsstationer, förutom Sampogatan i Vasa och Minimossens miniåtervinningsstation, tar emot trädgårdsavfall. Den obemannade trädgårdsavfallsstationen på Strömbergsgatan i Vasa är öppen kl. 7-21 varje dag under april-december. Trädgårdsavfallsstationens port öppnas med Stormossens kundkort. Här finns alla återvinningsstationers  öppethållningstider.

Ta alltid med ditt kundkort då du för trädgårdsavfall till Stormossen. Vi för statistik över antalet besökare och därför skannas ditt kort.

Vad händer med trädgårdsavfallet?

Ris och kvistar flisas och blandas med rötrest från biogasanläggningen för att bli kompostjord. Övrigt trädgårdsavfall blandas med oljeförorenade jordar vid kompostering.

Alla avfallstyper