Kundkort, företag

Företag, samfund och föreningar behöver kundkort när man besöker återvinningsstationen. Ansökan om kundkort sker genom att fylla i formuläret nedan. Kortet postas till angiven adress om ca en vecka.

Kundkortet kostar 10 € (moms 0 %) och för varje besök debiteras 34 € (moms 0 %) per 2 m³ avfall. Kundkortet gäller inte farligt avfall, asbest eller riskavfall, tryckimpregnerat trä, växthusavfall eller annat specialavfall. Dessa faktureras separat enligt gällande prislista.


 • Fakturering om annan än ovan

Villkor för företagets kundkort

Stormossen producerar avfallshanteringstjänster enligt avfallslagens § 33 (kommunal avfallshantering i andra hand) mot uppvisande av kundkortet. Stormossen kan endast ta emot avfall i enlighet med sitt miljötillstånd. Kundens skyldighet är att känna till avfallets egenskaper och på begäran presentera en utredning över avfallets beskaffenhet. Stormossen har rätt att vägra mottagning av avfall ifall avfallet inte till sin mängd eller beskaffenhet lämpar sig för mottagning och behandling. Det är kundens ansvar att inneha giltiga tillstånd och dokument för transport av avfall.

 • Kundkortet är en värdehandling som ska förvaras omsorgsfullt.
 • Förlorat kundkort skall anmälas och spärras omgående. Vid förlust av ett kort kostar ett nytt 15 € (moms 0 %).
 • Extrakort kostar 10 €/st. (moms 0 %).
 • Kunden ansvarar för att inneha tillstånd och dokument för transport av avfall.
 • Kundkortet får ej överlåtas till annan utanför företaget.
 • Kortet berättigar till avlämning av max. 2 m³ avfall per besök.
 • Avfallet skall sorteras enligt gällande anvisningar.
 • Kortet gäller ej farligt avfall, asbest eller riskavfall, tryckimpregnerat trä, växthusavfall eller annat specialavfall.
 • Stormossen kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för kundkortet.
 • Stormossen har rätt att spärra kort om de missbrukas eller om kunden har förfallna och obetalda fakturor.

Vissa avfall är alltid avgiftsfria

Vid avlämnande av enbart följande avfall debiteras inget besöksavgift:

 • returpapper och -papp
 • metallskrot
 • el- och elektronikskrot, som till mängd och beskaffenhet motsvarar hushållens el- och elektronikskrot