Höghus-radhus

Rivi- ja kerrostalot

Taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa, tulee 1.7.2023 alkaen olla käytössä seuraavat jätehuoltomääräysten mukaiset jäteastiat:

  • Biojäte
  • Sekajäte (poltettava jäte)
  • Paperi
  • Lasipakkaukset
  • Metalli
  • Paristot
  • Muovipakkaukset
  • Kartonkipakkaukset

Biojätteen ja pakkausjätteiden (metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkausten) sekä paristojen kuljetuksista vastaa heinäkuusta 2023 alkaen Stormossen. Stormossen hoitaa myös kuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen. Mikäli taloyhtiön asukas huomaa epäkohtia tyhjennyksiin liittyen, häntä pyydetään ilmoittamaan asiasta isännöitsijälle, joka ottaa yhteyttä Stormosseniin.

Sekajätteen (poltettava jäte) ja paperin kuljetuksen taloyhtiö järjestää edelleen itse.

Vaarallinen jäte, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä suuret esineet viedään hyötykäyttöasemalle. Jokaisella kotitaloudella on oikeus Stormossenin asiakaskorttiin ja sen myötä rajattomaan määrään käyntejä hyötykäyttöasemalla. Kotitalouksien asiakaskortin voi tilata tällä lomakkeella. Taloyhtiön yhteisiä, esim. yhteisten tilojen siivouksesta tai remontista johtuvia jätteitä saa tuoda hyötyköttöasemille vain taloyhtiön asiakaskortilla, jonka voi tilata tämän linkin kautta.

Pop up- hyötykäyttöasemamme Mikromossen kiertää Vaasan seudulla tiistaisin. Palvelu on luotu sinulle, jolla ei välttämättä ole autoa tai peräkärryä ja siten mahdollisuutta vierailla hyötykäyttöasemilla kovin usein. Voit tuoda sen verran jätettä, kuin mitä itse pystyt kantamaan paikalle.

Lajittelu on järkevää

Noin neljännes rivi- ja kerrostalojen sekajätteestä (poltettavasta jätteestä) on väärin lajiteltua biojätettä, jota lajittelemalla säästää sekä ympäristöä että rahaa. Suurin osa sekajätteestä on kuitenkin muovi- ja kartonkipakkauksia, joiden tehokas lajittelu vähentää selkeästi kalleimman jätelajin, eli sekajätteen tyhjennyksen tarvetta. Näin kiinteistö pystyy vähentämään jätehuollon kokonaiskustannuksia.

Paperisia biojätepusseja biojätteen lajittelua varten voi hakea monesta eri paikasta. Tältä sivulta löydät paikat, joista voit hakea ilmaisia biojätepusseja.

Tärkeää tietoa isännöitsijälle ja taloyhtiölle

Jätehuoltomääräysten mukaan taloyhtiöiden (vähintään 5 asuntoa) pihasta tulee löytyä jäteastiat seuraaville jätejakeille; biojäte, lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkaukset, paristot, paperi ja sekajäte (poltettava jäte). Heinäkuusta 2023 lähtien biojätteen ja pakkausjätteiden (metalli, lasi- muovi- ja kartonkipakkaukset) sekä paristojen kuljetus on Stormossenin vastuulla. Sekajätteen (poltettavan jätteen) ja paperin kuljetuksen järjestäminen on edelleen taloyhtiön omalla vastuulla.

Stormossenin käyttämät oletustyhjennysvälit kaikissa taloyhtiöissä ovat seuraavat:

Biojäte 2 viikkoa

Muovi- ja kartonkipakkaukset 2 viikkoa

Metalli- ja lasipakkaukset 4 viikkoa

Paristot 16 viikkoa

Mikäli huomaatte, että tyhjennysvälit eivät ole teidän taloyhtiöllenne optimaaliset, olkaa yhteydessä Stormossenin logistiikkaosastoon logistiikka@stormossen.fi. Ilmoittakaa taloyhtiön nimi, osoite, isännöitsijän tai yhteyshenkilön nimi sekä toivotut tyhjennysvälit. Ilmoittakaa myöskin Stormossenille, mikäli astioita puuttuu, niitä on liikaa tai ne eivät ole sopivan kokoisia kyseistä jätelajia varten.

Lukituilla jätepisteillä käytetään koodillisia avainkoteloita avaimille, joiden avulla kuljettajat pääsevät sisään jätepisteelle. Avainkotelon saa ottamalla yhteys Stormosseniin.

Uusia tarroja Stormossenin kuljettamiin jäteastioihin saa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Lajittelun ja tyhjentämisen helpottamiseksi

Tarkista, että jätepiste ja jäteastiat ovat helposti saavutettavissa sekä asukkaille että astioita tyhjentävälle jäteauton kuljettajalle. Tarkista myös, että jäteastioiden ympärillä on tarpeeksi tilaa. Huomioithan, että pihatien, jätepisteen ja jäteastioiden kunnossapito, esim. hiekottaminen, lumen luonti, jään irrottaminen ja astiaan jäätyneen jätteen sulattaminen ovat kiinteistönhaltijan vastuulla. Jos jäteastiaa ei ole mahdollista tyhjentää perimme jätehuoltomääräysten taksan mukaisesti hukkanoutomaksun turhasta käynnistä.

Lajittelun kannustamiseksi on tärkeää, että jätepiste on siisti ja puhdas. Stormossen pesee biojäteastiat kaksi kertaa vuodessa ilman erillistä kustannusta. Muut pesut taloyhtiö voi suorittaa itse, tai tilata Stormossenilta maksua vastaan. Tarkista, että asiatonta jätettä ei jätetä jätepisteelle.

Opasta asukkaita jätteiden lajittelussa, erityisesti uusia asukkaita. Kerro mitkä jätteet kuuluvat kiinteistön omiin jäteastioihin ja mitkä jätteet viedään hyötykäyttöasemalle. Tarvittaessa asukkaille voidaan jakaa Stormossenin lajitteluohjeet, joita voi tilata Stormossenin asiakaspalvelusta. Saatavilla on myös seinään kiinnitettävä lajitteluohje kuvineen sekä uusia jäteastiatarroja. Halutessasi voit tilata jätepisteelle kestävän alumiinikomposiitista valmistetun lajittelutaulun omakustannushintaan. Lisätietoa lajittelutaulusta viestinta@stormossen.fi.

Ilmoita aina Stormossenille uusista taloyhtiöistä tai isännöitsijän vaihdosta. Puh 010 320 7600 tai asiakaspalvelu@stormossen.fi.

Lajittele ja säästä rahaa

Noin neljännes rivi- ja kerrostalojen sekajätteestä (poltettavasta jätteestä) on väärin lajiteltua biojätettä, jota lajittelemalla säästää sekä ympäristöä että rahaa. Suurin osa sekajätteestä on kuitenkin muovi- ja kartonkipakkauksia, joiden tehokas lajittelu vähentää selkeästi kalleimman jätelajin, eli sekajätteen tyhjennyksen tarvetta. Näin kiinteistö pystyy vähentämään jätehuollon kokonaiskustannuksia.

Isännöitsijä voi hakea isompia määriä paperisia biojätepusseja Stormossenin hyötykäyttöasemalta Koivulahdessa.

Tyhjennys- ja muut hinnat löytyvät jätelautakunnan hyväksymästä taksasta.