Kouluille

Vuosittain jokainen suomalainen tuottaa yli 500 kg jätettä. Se on valtava määrä ja sen takia on tärkeää lajitella jätteet sekä ehkäistä että jätettä syntyy. Miten tästä selviydymme?

Ensinnäkin on tärkeä ymmärtää jätelainsäädännön tavoitteet. Ne toimivat toimintamme perustana.

 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen.
 2. Jätteen valmistelu uudelleenkäyttöön.
 3. Jätteen hyödyntäminen materiaalina.
 4. Energiantuottaminen jätteestä.
 5. Jätteen kaatopaikkasijoitus.

Näistä aiheista voitte keskustella luokassa:

 • Mitä on jäte ja miksi sitä syntyy?
 • Miten jätteiden määrää voi pienentää?
 • Mitä meidän tulee tehdä jätteille?
 • Miten lajittelette kotona?
 • Mitä on ruokajäte ja miten voimme sitä vähentää?
 • Miksi roskia ei saa heittää luontoon?
 • Kenen vastuulla on, että luonto säilyy puhtaana?

Tehtäväehdotuksia luokkaan:

 • Jätteiden lajittelu. Tarvitsette ämpäreitä eri jätelajeille ja jätteille. Aktivoikaa oppilaita ja kerätkää  jätevuori. Lajitelkaa ja keskustelkaa. Oletteko epävarmoja miten jokin jäte-esine lajitellaan? Käyttäkää Stormossenin lajitteluopasta ja harjoitelkaa samalla digitaalisten työkalujen käyttöä.
 • Poimikaa roskia. Haastakaa toinen luokka tai koulu.
 • Järjestäkää vaatteiden tai tavaroiden vaihtopäivä.
 • Askarrelkaa tulevaisuuden puu kierrätysmateriaalista. Miltä haluat, että luonto ja ympäristö näyttää, kun kasvat isoksi? Kirjoita toiveesi puuhun.

Stormossen järjestää vuosittain kampanjoita yhdessä muiden jäteyhtiöiden kanssa. Toivomme, että osallistutte vuosittain uusien oppilaiden kanssa.