Kouluille

Kestävä kehitys osana koulun arkea

Vuosittain jokainen suomalainen tuottaa yli 500 kg jätettä. Se on valtava määrä ja sen takia on tärkeää ehkäistä jätteen syntyminen sekä lajitella jätteet. Miten tästä selviydymme?

Ensinnäkin on tärkeä ymmärtää jätelainsäädännön tavoitteet. Ne toimivat toimintamme perustana.

 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen.
 2. Jätteen valmistelu uudelleenkäyttöön.
 3. Jätteen hyödyntäminen materiaalina.
 4. Energiantuottaminen jätteestä.
 5. Jätteen kaatopaikkasijoitus.

Näistä aiheista voitte keskustella luokassa:

 • Mitä on jäte ja miksi sitä syntyy?
 • Miten jätteiden määrää voi pienentää?
 • Mitä meidän tulee tehdä jätteille?
 • Miten lajittelette kotona?
 • Mitä on ruokajäte ja miten voimme sitä vähentää?
 • Miksi roskia ei saa heittää luontoon?
 • Kenen vastuulla on, että luonto säilyy puhtaana?

Tehtäväehdotuksia luokkaan:

 • Jätteiden lajittelu. Tarvitsette ämpäreitä eri jätelajeille ja jätteille. Aktivoikaa oppilaita ja kerätkää  jätevuori. Lajitelkaa ja keskustelkaa. Oletteko epävarmoja miten jokin jäte-esine lajitellaan? Käyttäkää Stormossenin lajitteluopasta ja harjoitelkaa samalla digitaalisten työkalujen käyttöä.
 • Poimikaa roskia. Haastakaa toinen luokka tai koulu.
 • Järjestäkää vaatteiden tai tavaroiden vaihtopäivä.
 • Askarrelkaa tulevaisuuden puu kierrätysmateriaalista. Miltä haluat, että luonto ja ympäristö näyttää, kun kasvat isoksi? Kirjoita toiveesi puuhun.

 

Kampanjat

Seudun muiden jäteyhtiöiden kanssa Stormossen järjestää vuosittain kaksi peruskoulujen oppilaille suunnattua kampanjaa.

 • Kierrätyssankarit, luokka 4
 • Vaarallinen jäte, luokka 9

Kierrätyssankarit -kampanjassa oppilaita kehotetaan lukemaan uutisia jätehuollosta, askartelemaan kierrätysmateriaalista, keräämään roskia luonnosta ja pitämään tavaranvaihtopäivä. Kampanja järjestetään keväisin.

Vaarallinen jäte -kampanja on suunnattu yläkoululaisille. Oppilaat oppivat tunnistamaan ja käsittelemään vaarallista jätettä. Tällä tavalla toivomme, että oppilaat oppivat huomioimaan ympäristöään ja ymmärtämään vastuullisuuden ja ympäristötietoisuuden merkityksen. Kampanja järjestetään syksyisin.

Haluaako luokkanne olla mukana?

Ennen kampanjaa lähetämme infoa kouluille. Opettajat ilmoittavat mukaan ne luokat, jotka haluavat osallistua. Osallistuminen ei maksa mitään. Kaikille osallistujille jaetaan pieni palkinto ja lisäksi arvomme päävoiton.

Kysyttävää?

Jos haluat lisätietoa koulukampanjoista, ota yhteyttä ympäristökasvattajaan: sini.hemming@stormossen.fi

 

Tulossa

Inspiraatiomateriaalia opettajille. Sisältää hauskoja tehtäviä tehtäväksi luokassa sekä informaatiota lajittelusta ja kierrätyksestä. Sopii kaikille luokka-asteille.