Andra gastankningsstationen

Byggandet startar på våren. Stormossen har av Energimyndigheten beviljats investeringsstöd på 30 procent av investeringskostnaderna , men dock högst 157 050 €, för byggandet av den andra gastankningsstationen. Stormossens styrelse har valt Nordic Gas Solution Ab från Sverige till leverantör av tankningsstationen. Det är samma leverantör som levererade Stormossens första tankningsstation.

Gastankningsstationen byggs vid ABC -stationen vid Expresskurvan invid motorvägen söder om Vasa (Runsor). Byggstart sker i vår och stationen beräknas vara klar till slutet av året.