Toinen tankkausasema kaasulle

Rakentaminen alkaa keväällä.

Energiaviranomainen on myöntänyt Stormossenille investointitukea 30 prosenttia investointikustannuksista, kuitenkin korkeintaan 157 050 €, toisen kaasuntankkausaseman rakentamiselle. Stormossenin hallitus on valinnut Nordic Gas Solutions Ab Ruotsista tankkausaseman toimittajaksi. Kyseessä on sama yritys, joka on toimittanut Stormossenin ensimmäisen tankkausaseman.

Kaasuntankkausasema rakennetaan ABC Kiitokaari -aseman yhteyteen moottoritien varrella Vaasan eteläpuolella (Runsor). Rakentaminen aloitetaan keväällä ja aseman arvioidaan valmistuvan vuoden lopussa.