Österbottnisk biogas nära dig

Tänk dig att köra på ett fordonsbränsle som helt och hållet är förnybart och närproducerat. Skulle det inte kännas häftigt? I Österbotten finns ett nätverk av biogastankningsstationer, som växer hela tiden.

Med biogas i tanken blir koldioxidutsläppen upp till 90 procent lägre än utsläpp från bensin- och dieselbilar. I Finland finns det nu över 10 000 registrerade biogasbilar som bidrar till mindre föroreningar. Fram till 2030 är målet att 50 000 biogasbilar ska rulla på vägarna i vårt land. Glädjande nog ligger vi redan före i utsikterna för att nå den målsättningen.

Möjligheterna att fylla på biogastanken i Finland och övriga Europa är goda. Också i Österbotten växer nätverket av biogastankningsstationer stadigt. Stormossen har nyligen öppnat sin andra biogastankningsstation. Nu kan man tanka Gastor biogas både i Runsor och vid Stormossen i Kvevlax. Även i Jeppo, Jakobstad och Storkyro samt i Seinäjoki finns biogastankningsstationer.

Från skrutt till sprutt

Men hur går det egentligen till när en äppelskrutt blir biogas? När avfallstransportören kommer med bioavfall till Stormossen bioavfallsanläggning krossas avfallspåsarna sönder och man tillsätter vatten. Papper, plast och metall som hamnat fel i sorteringen avlägsnas. Från en mellantank fortsätter bioavfallet sin resa till en reaktor. Där händer allt det spännande.

– I den syrefria miljön är det 55 grader varmt. Bakterierna som finns i reaktorn bryter ner avfallet under tre veckors tid. Processen, som kallas rötning, resulterar i att biogas stiger och transporterar sig själv till Stormossens stora biogaslager, säger Emelia Holm som är miljöingenjör på Stormossen.

Biogasen transporteras sedan genom en uppgraderingsanläggning som renar gasen från koldioxid och vatten. I den reningsprocessen stiger metanhalten i gasen från 60 procent till 99 procent. För att fordonsgasen ska nå just fordonen, transporteras gasen genom ett rör till gastankningsstationerna där trycket höjs till 300 bar. Därmed har äppelskruttens resa nått sin slutdestination som fordonsgas(sprutt) för både bilar och Vasa stads tolv biogasbussar. Den producerade fordonsgasen analyseras kontinuerligt för att säkerställa en god kvalitet som är bra för fordonen.

För att det ska finnas rejält med råvara för att producera biogas kan vi alla fortsätta sortera bioavfall. Gratis bioavfallspåsar kan hämtas från alla Stormossens återvinningsstationer.