Ofta frågat om biogas

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är uppgraderad biogas (CBG=”compressed” biogas), naturgas (CNG=”compressed” natural gas) eller en blandning av de båda gaserna. För tankning av gasfordon komprimeras gasen först till cirka 300 bar och fylls sen i bilens tank med cirka 200 bar.

Varför tillverkar Stormossen fordonsgas?

Då vi tillverka fordonsgas återvinner vi avfall som fordonsbränsle. Vått avfall som brinner dåligt i Westenergys avfallsförbränningsanläggning kan nyttjas optimalt. Vi kan erbjuda kunderna ett bra alternativ till konventionella drivmedel som dessutom är förmånligt, lokalt producerat och miljövänligt.

Vem använder gasen?

Vem som helst som har ett gasdrivet fordon! Vasa stads tolv biogasbussar tankar hos oss, likaså Stormossens egna fordon. Vår tankningsstation används också av en växande skara privatbilister.

Vågar jag satsa på en gasbil då det finns så få tankningsstationer?

På en gastank kommer man förvånansvärt långt, till och med 500 kilometer! Majoriteten av gasbilarna går också att köra på bensin. När gasen är slut byter bilen automatiskt till bensin eller diesel. Beroende på hur stor bensintanken är kan du köra ytterligare upptill 500 kilometer. I Finland finns 34 gastankningsstationer, och nya är ständigt under planering. De närmaste i Österbotten finns i Jeppo och Kauhajoki.

Är tekniken pålitlig?

Gasbilar har funnits länge. Tekniken är inte ny och man behöver inte vara rädd för så kallade barnsjukdomar. Gasbilen ses som ett hållbart alternativ eftersom de generellt slits mindre än bensindrivna bilar.

Vad kostar gasen?

1,45 €/kg. Jämfört med bensin motsvarar det knappt en euro per liter. Gasen är ungefär en tredjedel billigare än bensin.

Är gasbilen en lönsam investering?

Generellt sett ja. Många gasbilar kostar lite mer än motsvarande bensinbilar, men prisskillnaden betalar snabbt igen sig eftersom bränslet är billigare. Kör man 20 000 km om året har tilläggskostnaden för en gasbil betalt igen sig efter 1-2 år.

Var säljs gasbilar?

De flesta bilförsäljare har gasbilar i sitt sortiment. Har du tur hittar du en bil som finns färdigt hos försäljaren. Att beställa en ny gasbil från fabriken tar i regel flera månader. På den begagnade marknaden finns förhållandevis lite gasbilar. I takt med att efterfrågan öka, ökar dock importbilarnas antal. Är du intresserad av en gasbil kan det vara en idé att kolla utbudet i Sverige.

Var kan man tanka i Vasaregionen?

Vid BIG tankningsstation på Stormossvägen 3 i Kvevlax eller vid Expresskurvan vid ABC i Runsor. Betalning med bankkort (alla förutom American Express).

Hur länge tar det att tanka?

Det tar ungefär tre minuter. Ett stort plus är att gasen inte klottrar.

På vilket sätt är fordonsgas miljövänligare än bensin och diesel?

Fordonsgas tillverkas av bioavfall och slam. Det betyder att den är förnyelsebar, lokalproducerad och koldioxidneutral. Gasbilen har mindre partikelutsläpp och mindre utsläpp av kväveoxid jämfört med bensin och diesel. En fördel med gasbussarna är att det är tystare än dieselbussarna.

Fungerar gasbilen på vintern i kylan?

De flesta gasbilar startar på bensin och kopplar automatiskt över till gasdrift efter några sekunder. Detta görs för att hålla bränslesystemet för bensin i skick. Gasen förvaras i bilens gastank med ett tryck på cirka 200 bar. Fordonsgasen övergår inte till flytande form på annat vis än genom nedkylning till -161 grader. Med andra ord är det inga problem under vintern.

Löns det att köra gasbil trots drivkraftsskatten?

Bilskatten för en gasbil ligger mellan bensin- och dieselbilens skattenivå. Drivkraftsskatten för en normalstor gasbil är cirka 250 euro per år. Paket- och lastbilar som drivs med gas har samma drivkraftsskatt som motsvarande diesel. Trots drivkraftsskatten är fordonsgas det billigaste drivmedelsalternativet som ger ca cirka 30 procent lägre kostnad i förbrukning jämfört med bensin.