Nyckelkärl för fritidsbostäder

Brännbart avfall från fritidsbostäder kan kastas i sk. nyckelkärl. Gör så här:

  1. Lämna in det ifyllda formuläret till återvinningsstationen och du får en nyckel.
  2. Posta formuläret ifyllt till adressen: Stormossen Oy, Stormossvägen 56, 66530 Kvevlax

Nyckelkärlen kan användas under tiden 1.5- 30.9 dygnet runt. I november fakturerar vi bruksavgiften  25 €/sommar (inkl. moms.) + nyckelpanten för alla årets nya användare. Behåll nyckeln om du vill fortsätta att använda nyckelkärl under följande sommar. Om du returnerar nyckeln senast 31.10 till återvinningsstationen eller postar den till Stormossen, upphävs avtalet och nyckelpanten 20 euro returneras till dig. Kom ihåg att meddela ert kontonummer.

NYCKELKÄRL ORDERBLANKETT