Stormossen fakturerar i december

Ekoavgift Alla invånare på Stormossens verksamhetsområde betalar ekoavgift. Stormossen fakturerar i fortsättningen ekoavgiften till egnahemshus och småhus fyra gången per år. Här kan du läsa vad som ingår i ekoavgiften.…

Avvikande öppettider och tömningar

Avfallstransporter Bostadsfastigheternas avfallskärl töms inte under helgdagarna. Avfallskärlens tömning sker samma vecka enligt annan tidtabell. Helgdagar: 6.12, 25.12, 26.12, 1.1.2024 och 6.1.2024 Avvikande öppettider Under helgdagarna är återvinningsstationerna, autonoma återvinningsstationer…

Stormossen fakturerar i oktober

Från och med år 2023 fakturerar Stormossen ekoavgiften fyra gånger per år till egnahemshus och småhus. Här kan du läsa vad som ingår i ekoavgiften.  Den första fakturan kom något försenat i…

Vi tar emot överblivna äpplen

Stormossen tar gratis emot överbliven äppelskörd vid trädgårdsavfallsstationen i Vasa och på återvinningsstationerna i Storkyro, Lillkyro, Malax och vid Stormossens avfallscentral. De överblivna äpplena körs sedan till vår bioavfallsanläggning och…

Avfallsguiden finns nu i appen

I Stormossens mobilapplikation är kundkortet alltid med. Där finns också återvinningsstationernas öppethållningstider och platser. Alla ekopunkter är också markerade på samma karta. Du nås också av nyheter från Stormossen behändigt…