Bioavfallskärl tvättas fr.o.m. maj

Tvättning av fastigheternas bioavfallskärl startar i maj. Orsaken till tidpunkten är att det inte ska vara minusgrader då avfallskärl tvättas i stor skala. Kärlen tvättas av Stormossens underentreprenör två gånger…

Sorteringsmotivation, varsågod!

I Stormossens kundtidning 2024 ligger fokus på materialåtervinning och motivation för att sortera mera. Vi bjuder på åktur i sopbilen, recept på smaskiga restriddare och ugnspasta, vi frågade människor på…

Trädgårdsavfallsstationen i Vasa är öppen

Trädgårdsavfallsstationen på Strömbergsgatan i Vasa är öppen fr.o.m. 17.4.2024.  Självbetjäningsstationen är öppen måndag-söndag kl. 7-21. Porten öppnas med Stormossens kundkort. Till stationen kan man endast föra ris, kvistar och trädgårdsavfall.…

Brännbart blir blandavfall

Hela Finland övergår så småningom till att använda det nordiska piktogramsystemet, vars mål är att göra avfallsmärkningen enhetlig i Finland och göra sorteringen av avfall enklare för konsumenterna. Utvecklingsarbetet har…

Ändringar i öppethållningstiderna

Oravais återvinningsstations öppethållningsdag ändras till torsdag från 1.1.2024. Vikby och Maxmo återvinningsstationer blir helt autonoma stationer från 1.1.2024. Personal finns inte längre på plats en gång i veckan.  

God sorteringsjul!

Med julen kommer inte bara mys, mat och must. Med julen kommer också mängder av avfall, som kan vara knepiga att sortera. Den mest effektiva sorteringen sker ändå i butikerna.…