Ekobilen kör 2.5-8.6.2023

Farligt avfall, metallskrot samt el- och elektronikskrot kan föras avgiftsfritt till ekobilen när den kör i dina hemknutar. Nedan hittar du ekobilens schema. Kom ihåg att vänta på bilen, dumpa inget avfall på hållplatsen i förtid.

Farligt avfall

Spillolja, lysrör, energisparlampor, batterier, ackumulatorer, lösningsmedel, lack-, lim- och färgrester, impregneringsmedel, bekämpningsmedel, mediciner, basiska tvätt- och rengöringsmedel och syror.
Oljesugbilen är med i Malax 2-4.5, Vörå 8-10.5 och Storkyro 24.5.

Metallskrot

Alla slags metallföremål, cyklar, motorer, fälgar, bastuugnar, centralvärmepannor, oljecisterner, metallverktyg, kastruller, stekpannor, tomma målfärgsburkar och konservburkar.

El- och elektronikskrot

Hushållsmaskiner, kylapparater, TV-apparater, datorer, underhållningselektronik och elverktyg.

Ekobilens hållplatser och tidtabell 2023