Poltettava jäte on nyt sekajäte

Suomessa siirrytään pikkuhiljaa käyttämään pohjoismaista piktogrammijärjestelmää, jonka tavoitteena on yhtenäistää jätelajikuvakkeisto Suomessa ja tehdä jätteiden lajittelusta helpompaa ja yksinkertaisempaa kuluttajille. Kehitystyö on tehty Suomen Kiertovoima ry:ssä yhdessä tuottajavastuuorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

Stormossen on ottanut käyttöön piktogrammijärjestelmään perustuvat jäteastioiden merkinnät jo kiinteistöjen bio- ja pakkausjäteastioiden osalta. Järjestelmän mukaan yhtenäinen termi poltettavaksi päätyvälle jätejakeelle on sekajäte, joten siirrymme myös Stormossenilla vaiheittain käyttämään sekajäte-termiä poltettavan jätteen sijaan. Lajitteluohjeet eivät muutu uuden termin myötä mutta väritunniste vaihtuu oranssista mustaan. Siirtymän aikana uutta ja vanhaa termiä käytetään jonkin verran rinnakkain.

Ensimmäisessä vaiheessa sekajäte-termiä aletaan käyttämään Stormossenin tuottamissa viestintämateriaaleissa ja toisessa vaiheessa hyötykäyttöasemien kyltityksissä. Sekajätteen kuljetusyritykset vastaavat kiinteistöjen astioiden teippauksesta.