Avfallstaxan för år 2023 godkänd

Ekoavgiften ändras

Den del av avfallstaxan som är av störst intresse för hushållen i Vasa, Korsholm, Malax, Vörå, Korsnäs och Storkyro är att ekoavgiften ändras. Ekoavgifter som gäller från 1.1.2023:

  • Fastigheter med 1 – 4 bostäder: 5,63 €/månad (16,89 €/kvartal)
  • Fastigheter med 5 eller flera bostäder: 5,13 €/månad/bostad (15,39 €/kvartal/bostad)
  • Fastigheter med flerfackskärl: 5,13 €/månad (15,39 €/kvartal)
  • Fritidsbostäder: 18 €/år

Den nya taxan innebär således att ekoavgifterna för egnahemshus från och med år 2023 faktureras per bostad istället för som hittills per antal personer som bor i huset. Det här är ett mer jämlikt system, som nu blir likadant för egnahemshus som för hög- och radhus. Majoriteten av avfallsbolagen i Finland använder det här systemet.

Ekoavgiften kommer från våren 2023 att faktureras kvartalsvis, d.v.s. 4 ggr/år. Ekoavgiften höjdes senast för nio år sedan. Sedan dess har servicenivån höjts märkbart och varje besök till en återvinningsstation görs utan extra avgift för hushåll. Besökarantalet vid stationerna har de senaste fem åren ökat med ca 40 %, vilket innebär ökade kostnader.

Vad får invånaren för ekoavgiften?

Med ekoavgiften finansieras upprätthållande och utveckling av mottagningstjänster, så som återvinningsstationer, ekopunkter, insamlingskampanjer, återbruksgallerian Minimossen och pop-up-återvinningsstationen Mikromossen. Kommande investeringar bl.a. vid återvinningsstationerna samt insamling av avlagda textiler, som startar vid årsskiftet, är också tjänster som finansieras med ekoavgiften.

Även kommunikationen med kunderna så som hemsidan, mobilapplikationen, hemskickade trycksaker, annonsering och kundtjänst, samt administrativa kostnader och utvecklingskostnader och kostnader för Vasaregionens avfallsnämnd finansieras med ekoavgiften.
Ekoavgiften skall enligt avfallslagen täcka sådan verksamhet som invånarna inte personligen kan faktureras för, enligt principen att den som producerar avfallet betalar hanteringen.

Behandlingsavgiften för brännbart avfall faktureras i fortsättningen av Stormossen

Brännbart avfall levereras till Westenergy Ab för behandling till energi. Behandlingsavgiften för brännbart avfall faktureras från och med 1.1.2023 direkt av Stormossen. Det bidrar till ökad jämlikhet, eftersom alla kunder därefter har samma behandlingsavgift oberoende av vilket transportföretag. För avfallstransportföretagen kvarstår att fakturera för transporten. En del av transportföretagen har även överfört fakturering av transportavgiften till Stormossen. Efter årsskiftet innehåller fakturan från Stormossen både ekoavgiften och behandlingsavgiften för brännbart avfall. Från hösten fakturerar Stormossen även tömningarna av bioavfall och förpackningsavfall.

Avfallstaxan godkändes av Vasaregionens avfallsnämnd 19.12. Avfallstaxan i sin helhet finns att läsa här.