Stormossen har valt transportörer för bioavfall

Materialåtervinning är i fokus då avfallsbestämmelserna har ändrats. I och med  den nya avfallslagen ska bioavfall sorteras skilt i de flesta hushåll på Stormossens område senast från och med oktober 2023. Stormossen har konkurrensutsatt transporterna för bioavfall för ägarkommunernas del (Vasa, Korsholm, Storkyro, Vörå, Malax och Korsnäs). Området är indelat i sex entreprenader för tiden 1.10.2023-30.9.2026. Här är transportföretagen som vunnit upphandlingarna på de uppräknade postnummerområdena:

Område 3A, transportföretaget Ekokuljetus JNH Oy:
65100, 65410, 66100, 66200, 66210, 66220, 66240, 66280

Område 3B, transportföretaget Ekokuljetus JNH Oy:
65100, 65170, 65380, 65450, 65460, 65470, 65480, 65520, 66140, 66160, 66590, 66600, 66640

Område 3C, transportföretaget Urbaser Oy:
61500, 61550, 65350, 65370, 66430, 66440, 66500

Område 3D, transportföretaget Oy Ympäristöhuolto Ekoman:
65320, 65610, 66510, 66520, 66530, 66540

Område 3E, transportföretaget Ekokuljetus JNH Oy:
65200, 65300, 66580, 66600, 66660, 66710, 66730, 66800, 66830

Område 3F, transportföretaget Oy Ympäristöhuolto Ekoman:
65230, 65630, 65710, 65730, 65760, 65800

Transporterna av brännbart avfall sköter fastigheterna själva också i framtiden.

Stormossen konkurrensutsatte transporterna av förpackningsavfall (plast-, kartong-, glasförpackningar, metall) från rad- och höghus i början av september, som vanns av L&T Ympäristöpalvelut Oy.

För mera information, kontakta Stormossens servicechef Timo Lehtola timo.lehtola@stormossen.fi, tel. 010 320 7608.