Jätemaksutaksa vuodelle 2023 on hyväksytty

Ekomaksu muuttuu

Kotitalouksille kiinnostavin osa jätemaksutaksasta on, että ekomaksut muuttuvat Vaasassa, Mustasaaressa, Vöyrillä, Maalahdessa, Korsnäsissa ja Isokyrössä. Nämä ekomaksut ovat voimassa 1.1. 2023 alkaen:

  • Kiinteistöt 1 – 4 asuntoa: 5,63 €/kuukausi (16,89 €/kvartaali)
  • Kiinteistöt, joissa 5 tai useampi asunto: 5,13 €/kuukausi/asunto (15,39 €/kvartaali/asunto)
  • Kiinteistöt, joilla monilokeroastia: 5,13 €/kuukausi (15,39 €/kvartaali)
  • Vapaa-ajan asunnot: 18 €/vuosi

Muutos taksassa tarkoittaa, että omakotitalojen ekomaksut vuodesta 2023 laskutetaan asuntokohtaisesti sen sijaan, että ekomaksuun vaikuttaa asunnon asukaslukumäärä. Tämä on tasapuolisempi järjestelmä, joka jatkossa samanlainen omakotitaloille kuin kerros- ja rivitaloille. Suomessa suurin osa jäteyhtiöistä käyttävät tätä järjestelmää.

Ekomaksu laskutetaan vuoden 2023 alusta neljännesvuosittain. Ekomaksua nostettiin viimeksi yhdeksän vuotta sitten. Sen jälkeen palvelutasoa on nostettu merkittävästi ja käynnit hyötykäyttöasemille eivät aiheuta asiakkaalle lisäkustannusta. Kävijämäärät asemilla ovat kasvaneet 40 %:lla viimeisten viiden vuoden aikana, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.

Mitä asukas saa ekomaksulla?

Ekomaksulla katetaan vastaanottopalveluiden ylläpitoa ja kehittämistä, kuten hyötykäyttöasemat, ekopisteet, keräyskampanjat, kierrätysgalleria Minimossen ja pop-up hyötykäyttöasema Mikromossen. Tulevat investoinnit mm. hyötykäyttöasemilla sekä vuodenvaihteessa alkava poistotekstiilinkeräys, ovat myös ekomaksulla katettavia palveluita.

Asiakasviestintä, kuten kotisivut, mobiilisovellut, kotiin lähetettävät painotuotteet, ilmoitusmainonta ja asiakaspalvelu, sekä hallinnolliset kustannukset ja kehityskustannukset ja Vaasanseudun jätelautakunnan kustannukset katetaan myös ekomaksuin.
Ekomaksu kattaa jätelain mukaan sellaisen toiminnan, josta asukkaita ei suoraan voida laskuttaa ”jätteentuottaja maksaa käsittelyn” -periaatteen mukaisesti.

Poltettavan jätteen käsittelymaksun laskuttaa jatkossa Stormossen

Poltettava jäte toimitetaan Westenergy Oy:lle energiantuotantoon. 1.1.2023 alkaen Stormossen laskuttaa poltettavan jätteen käsittelymaksun suoraan asiakkailta. Tämä lisää tasapuolisuutta, koska kaikilla asiakkailla on sama käsittelymaksu, riippumatta jätteenkuljetusyrityksestä. Kuljetusyrityksille jää kuljetusten laskuttaminen. Jätteenkuljetusyrityksistä osa on siirtänyt myös kuljetusten laskuttamisen Stormossenille. Vuodenvaihteesta alkaen lasku Stormossenilta sisältää sekä ekomaksun että poltettavan jätteen käsittelymaksun. Syksystä alkaen Stormossen laskuttaa myös biojätteiden ja pakkausjätteiden tyhjennykset.

Vaasanseudun jätelautakunta hyväksyi jätemaksutaksan kokouksessaan 19.12. Jätemaksutaksa löytyy kokonaisuudessaan täältä.