Instruktioner

1.

Såga fyra stolpar 75×75 så de har längden 1885mm.

2.

Placera ut de fyra stolpspjuten så avståndet mellan dem är 1500mm på längden och 1000mm på bredden, tryck ner dem ordentligt i marken, kontrollera att de står rakt och är på samma höjd. Placera stolparna i stolpspjuten med den sågade sneda kanten utåt, kontrollera att stolparna är raka och skruva fast dem i stolpspjuten.

3.

Såga fyra takbalkar 50×100 med längden 1200mm. Såga så att ena ändan på varje balk har vinkeln 70°, de andra ändorna ska inte sågas i vinkel. Såga också två balkar med längden 1650mm, dessa två ska sågas så de har vinkeln 20° i båda ändorna.  Skruva ihop två av de 1200mm långa balkarna med en av de 1650mm långa balkarna, de bildar då en takstol, gör likadant med de resterande

4.

Såga tre bitar av 75×75 bitar med längden 1000mm. Skruva fast två av dem mellan stolparnas toppar på kortsidorna. Lyft upp takstolarna ovanpå stolparnas toppar och skruva fast, skruva slutligen fast den tredje 1000mm långa balken uppe i nocken mellan takstolarna.

5.

Såga 24 bitar av 22×100 som har längden 1500mm. Spika fast takpappen ovanpå, börja nerifrån och arbeta dig uppåt.

6.

Såga 18 bitar med längden 1150mm och nio bitar med längden 1650mm, alla bitar av 22×100. Såga även upp två bitar med längden 1150m och en 1650mm, dessa tre bitar av 22×45. Skruva eller spika fast panelbrädorna, börja 200mm från stolpens slut. På modellen har ett avstånd på 4mm använts mellan varje bräda. De långa brädorna ska vara på baksidan och de korta på kortsidorna, det ska vara nio brädor per sida. Skruva/spika fast ribborna som är 22×45 4mm ovanför de övriga panelbrädorna.

7.

Såga 16 ribbor med längden 740mm, fyra med längden 1150mm och två 1650mm långa ribbor, ribborna ska vara av 22×45. Dessa ska bilda ett rutmönster, följ bilden nedan. Ribborna som ska vara vågrätt fästs fast först från utsidan av avfallskärlstaket, de lodräta fästs från insidan av avfallskärlstaket.

8.

Såga sex bitar av 22×45 med längden cirka 300mm. Av dessa bitar mäter du sen upp de vinklar som behövs till det dekorativa triangelmönstret som finns på fram- och baksidan av avfallskärlstaket. Du kan själv bestämma hurudan storlek och vinkel som du vill ha, på modellen har de sex bitarna sågats så de har vinkeln 70°. Du kan också helt lämna bort att göra denna punkt.

9.

Såga fyra bitar med längden 1700mm och fyra med längden 1850mm av antingen 22×95 eller 22×100 virke, dessa brädor är knutbrädorna på avfallskärlstaket. De fyra bitarna med längden 1850 ska sågas i vinkel så att de följer taklutningen, utgå från 70° och såga mera vid behov. Skruva eller spika fast knutbräderna på avfallskärlstakets hörn.

10.

Såga nu takfotsbrädorna av 22×120, du ska såga fyra med längden 1200mm och två med längden 1560mm. Brädorna med längden 1200mm ska sågas så att ena ändan har vinkeln 70°, de andra ändorna ska inte sågas i någon vinkel. Skruva fast takfotsbrädorna.

11.

Om du vill kan du såga två bitar med längden 1000mm och en med längden 1500mm av 22×100. Dessa bitar kan användas för att täcka ändorna på ribborna som användes i rutmönstret.

12.

Ritningar

Materiallista

Färdiga måttSågat virke (mm)Antal Virkets lagerlängd (mm)
Stolpspjut77x774
Stolpar75x7518854P=4000 2kpl
Takbalkar50x10012004P=2700 2kpl
75x7510003P=4000 2kpl
16502
Takbrädor eller råspont22x100 150024P=4000 12kpl
Panelbrädor22x100115018P=4000 9kpl
16509
22x4511502P=4000 1kpl
16501
Ribbor74016P=4000 6kpl
11504
16502
Dekorativa ribbor22x453006P=2700 1kpl
Knutbrädor22x9517004P=4000 4kpl
18504
Takfotsbrädor22x12012004P=4000 3kpl
15602
Panelbrädor22x10010002P=4000 1kpl
15001
Takplåt/takpappCa 6m²
Filtspik20mm
SkruvarRST 5x90
SkruvarRST 4x50

Observera att materielmängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att själv också kontrollmäter längderna på virket innan du sågar, det kan finnas avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.

Ladda ner instruktionerna som pdf-dokument

Ladda ner instruktionerna