Ohjeet

1.

Sahaa neljä 75×75 tolppaa pituuteen 1885mm.

2.

Paina neljä aitatolpan ankkuria kunnolla maahan, niin että niiden väli pitkällä sivulla on 1500mm ja lyhyellä sivulla 1000mm. Tarkista, että ne ovat suorassa ja samalla korkeudella. Aseta tolpat ankkureihin sahattu vino reuna ulospäin. Tarkista, että tolpat ovat suoria ja ruuvaa ne kiinni ankkureihin

3.

Sahaa neljä 50×100 kattopalkkia pituuteen 1200mm.  Sahaa niin että jokaisen palkin yksi pää on 70° kulmassa, muita päitä ei sahata kulmaan. Sahaa myös kaksi 1650mm pitkää palkkia, nämä kaksi on sahattava niin että molemmissa päissä on 20° kulma. Ruuvaa yhteen kaksi 1200mm pitkää palkkia, ne muodostavat kattotuolin, te samoin lopuille osille.

4.

Sahaa kolme 75×75 palaa pituuteen 1000mm. Ruuvaa kiinni kaksi niistä lyhyiden sivujen tolppien päihin. Nosta kattotuolit tolppien päiden päälle ja ruuvaa kiinni, ruuvaa viimeiseksi kiinni kolmas 1000mm pitkä palkki kattotuolien väliin katonharjaan.

5.

Sahaa 22×100 puutavarasta 24 kpl 1500mm pitkää palaa. Ruuvaa nämä kiinni kattopalkkien päälle. Naulaa sen jälkeen kattohuopa päälle, aloita alhaalta ja työskentele ylöspäin.

6.

Sahaa 22×100 puutavarasta 18 kpl 1150mm pitkää palaa ja yhdeksän 1650mm pitkää palaa. Sahaa myös kaksi 1150mm pitkää palaa ja yksi 1650mm pitkä pala, nämä kolme palaa 22×45 puutavarasta. Ruuvaa tai naulaa kiinni paneelilaudat, aloita 200mm tolpan päästä. Mallissa jokaisen laudan välissä on 4 mm rako. Pitkät laudat tulevat takapuolelle ja lyhyet päätyihin, yhdeksän lautaa per sivu. Ruuvaa/naulaa kiinni 22×45 rimat 4mm muiden paneelilautojen yläpuolelle.

7.

Sahaa 22×45 puutavarasta 16 kpl 740mm pitkää rimaa, neljä 1150mm pitkää rimaa ja kaksi 1650mm pitkää rimaa. Näiden tulee muodostaa ruudukko, noudata alla olevaa kuvaa. Vaakasuorat rimat kiinnitetään ensin jäteastiakatoksen ulkopuolelta ja pystysuorat kiinnitetään jäteastiakatoksen sisäpuolelta.

8.

Sahaa 22×45 puutavarasta kuusi 300mm pitkää palaa. Näistä paloista mittaat jäteastiakatoksen etupuolelle ja takapuolelle tuleviin koristekolmioihin tarvittavat kulmat. Voit itse valita haluamasi koon ja kulman, mallissa kuusi palaa on sahattu 70° asteen kulmaan. Voit myös jättää tämän kulman kokonaan pois.

9.

Sahaa joko 22×95 tai 22×100 puutavarasta neljä 1700mm pitkää palaa ja neljä 1850mm pitkää palaa, nämä laudat ovat jäteastiakatoksen nurkkalautoja. Sahaa neljä 1850mm:n palaa kulmaan niin, että ne noudattavat katon kaltevuutta, aloita 70° kulmasta ja sahaa tarvittaessa enemmän. Ruuvaa tai naulaa kiinni nurkkalaudat jäteastiakatoksen nurkkiin.

10.

Sahaa nyt räystäslaudat 22×120 puutavarasta, sinun on sahattava neljä lautaa pituuteen 1200mm ja kaksi pituuteen 1560mm. Sahaa 1200mm pitkät laudat niin että yhdessä päässä on 70° kulma, muihin päihin ei sahata mitään kulmaa. Ruuvaa kiinni räystäslaudat.

11.

Jos haluat voit sahata kaksi 22×100 palaa pituuteen 1000mm ja yksi pala pituuteen 1500mm. Näillä paloilla voidaan peittää ruutukuvioon käytettyjen rimojen päät.

12.

Piirustukset

Tarvikelista

Valmiit mitatSahattu puutavara (mm)LukumääräPuutavaran varastopituus (mm)
Aitatolppien ankkureita77x774
Tolppia75x7518854P=4000 2kpl
Kattopalkkeja50x10012004P=2700 2kpl
75x7510003P=4000 2kpl
16502
Kattolautoja tai raakaponttia22x100 150024P=4000 12kpl
Paneelilautoja 22x100115018P=4000 9kpl
16509
22x4511502P=4000 1kpl
16501
Rimoja74016P=4000 6kpl
11504
16502
Koristerimoja22x453006P=2700 1kpl
Nurkkalautoja22x9517004P=4000 4kpl
18504
Räystäslautoja22x12012004P=4000 3kpl
15602
Paneelilautoja22x10010002P=4000 1kpl
15001
Kattopeltiä/kattohuopaaSuun. 6m²
Huopanauloja
Ruuveja RST 5x90
Ruuveja RST 4x50

Huomioi, että tarvikemääriin sisältyy 20-25% hävikki.

Muista valita oikea puutavara, valitse painekyllästettyä suurelle kosteudelle altistuville pinnoille tai, jos valitset jättää puutavarasi ilman pintakäsittelyä.

Suosittelemme myös, että mittaat itse puutavaran pituudet ennen sahaamista, sinun rakenteesi mitat voivat poiketa rakennusohjeen mitoista.

Lataa ohjeet pdf-tiedostona

Lataa ohjeet