kuvakollaasi

Fem förslag och instruktioner på grunder till avfallskärlstak

1.  Med trä

 • Bygg en liten terrass av trä som soptunnorna får stå på. Välj stadiga reglar och bygg en rektangel enligt måtten på avfallskärlstaket eller något större än avfallskärlstaket, placera en eller två reglar på mitten av rektangeln beroende på bredden och längden på avfallskärlstaket.
 • Skruva fast brädor ovanpå rektangeln.
 • Om du terrassen blir hög är det bra om du bygger en ramp så det blir lättare för sopbilschauffören att hämta avfallskärlen.

2.  Med grus

 • Gräv bort matjord och eventuellt gräs så du får en grop med de önskade måtten. Gräv inte för djupt, avfallskärlen får inte stå nere i en grop, speciellt vintertid blir det svårare att få bort avfallskärlen om de står nere i en grop.
 • Lägg en fiberduk i gropen och fyll på med grus ovanpå.

 

3.  Med trädgårdsplattor eller marksten

 • Markera upp området där du vill ha ditt avfallskärlstak. Gräv bort matjord och eventuellt gräs så du får det önskade djupet och måtten på gropen, djupet beror på vad du vill ha för trädgårdsplattor.
 • Lägg en fiberduk i gropen.
 • Lägg på bärlagret det räcker med 0-18m grovhet på gruset. Jämna ut gruset och packa till det ordentligt, om du har tillgång till en markvibrator kan du gärna använda den för att få ett så bra resultat som möjligt. Bärlagret ska vara ca. 30cm under den yta som plattorna ska läggas.
 • Fyll upp med stenmjöl. Stenmjölet ska vara ända upp till den nivå där markplattorna ska läggas. Jämna ut stenmjölet, du ska få en helt slät yta för att även dina trädgårdsplattor ska bli raka.
 • Lägg ut trädgårdsplattorna, kom ihåg att det ska vara ett litet mellanrum mellan varje platta, ca. 3mm är räcker bra. Lägg förts ut alla hela plattor, lägg sen de plattor som måste delas för att passa.
 • När du lagt alla plattor är det dags för fogning, detta kan du göra med sand eller fogsand. Lägg sand över hela ytan och sopa den över skarvarna med en kvast, var noga med att fogarna verkligen fylls med sand. Du kan sopa på mera sand igen någon vecka senare.

Kom också ihåg att placera ut stolpspjuten innan du lägger trädgårdsplattorna.

4.  På gräsmattan

 • Du kan också välja all lägga avfallskärlen direkt på gräsmattan, en fördel med att lägga avfallskärlstaket direkt på gräsmattan är att det är enkelt att flytta eller att ta bort. En nackdel är att ditt avfallskärlstak kan bli snett med tiden.

 

5.  Med betong

 • Gräv bort matjord och eventuellt gräs på den plats du vill ha avfallskärlstaket.
 • Lägg en fiberduk ovanpå. Och lägg ut ett lager med makadam ovanpå.
 • Bygg ihop en ram av trä som du kommer att gjuta betongen i. Placera formen ovanpå fiberduken, mät med ett vattenpass att formen står rakt. Stabilisera formen så den håller samma form och inte flyttar på sig under gjutningen.
 • Placera ut ett armeringsnät i formen och lägg distansklossar under armeringsnätet för att få det på rätt höjd. Armeringen ska ligga minst 5cm från ramens yttre kanter. Om armeringsnäten överlappas fäster du ihop dem med najtråd.
 • Stryk gjutformen med träolja innan du gjuter så lossnar formen lättare.
 • Blanda nu ihop betongen och häll den i gjutformen, släta till ytan och ta bort överloppsbetong, för ett ännu bättre resultat ska betongen även vibreras för att få bort luftbubblor.
 • Jämna till ytan med en murslev när ytan härdat något och den blivit grynig.
 • Täck in betongplattan med plast under det första dygnet, detta för att betongen inte ska torka för snabbt. Under de två följande dagarna efter gjutningen ska betongen vattnas måttligt, två dygn efter gjutning kan du ta bort gjutformen.

Kom ihåg att lägga stolpspjuten eller annan typ av förankring till avfallskärlstaket innan du gjuter.  Du kan även lägga ut styrox ovanpå makadamen och sedan ett lager med plast ovanpå styroxen, därefter lägger du på armeringen och gjuter betongen, styroxen gör att betongplattan klarar av tjälen bättre.