Skjut upp besök på återvinningsstationen

Vi begränsar antalet kunder och bilar som är samtidigt på återvinningsstationerna. Från och med 8.4 får högst tre bilar vistas samtidigt på Stormossens återvinningsstation. På de övriga stationerna släpps ett begränsat antal in på området samtidigt enligt situation, så att närkontakter undviks.

Vi uppmanar våra kunder att skjuta upp sina besök till återvinningsstationen tills coronasituationen är över. Så minskar vi riskerna tillsammans!