Stormossen_2018_OS_1517

Återvinningsstationerna

Obs! För att hindra spridning av coronavirus ber vi kunderna följa de instruktioner som personalen på våra stationer ger, t.ex. hålla tillräckligt avstånd till varandra. Vi rekommenderar att beställa nya kundkort på hemsidan i god tid före besöken på återvinningsstationen, varpå vi postar hem kortet. Om kunden registrerar ett kort vid återvinningsstationen, ges kunden en blankett att fylla i sin egen bil (inte på stationens kontor).

 

På Stormossens område finns 13 återvinningsstationer. Här finns deras kontaktuppgifter. De tar emot följande avfallstyper:

 • asbest (max 50 liter)
 • betong och tegel
 • brännbart avfall
 • el- och elektronikskrot
 • energiavfall
 • farligt avfall
 • gips
 • deponiavfall
 • impregnerat trä
 • klädinsamling
 • glas
 • metall
 • papp
 • papper
 • träavfall
 • rent trä
 • trädgårdsavfall (inte Vasa återvinningsstation på Sampogatan)

Sortera avfallet redan hemma. På så vis underlättar du för dig själv och vår personal när du tömmer bilen vid återvinningsstationen. På ett besök får du leverera högst 2 m³ avfall.

Kundkort

Varje hushåll på Stormossens område betalar en ekoavgift som berättigar till ett kundkort. Läs mer om kundkortet här.

Ta med ditt kundkort när du besöker återvinningsstationen. Kundkortet finns som en applikation till din smarttelefon, eller som ett papperskort. Beställ ett kundkort här eller hämta från återvinningsstationen.