Stormossen_2018_OS_1517

Återvinningsstationerna

På Stormossens område finns 13 återvinningsstationer. Här finns deras kontaktuppgifter. De tar emot följande avfallstyper:

 • asbest (max 50 liter)
 • betong och tegel
 • brännbart avfall
 • el- och elektronikskrot*
 • energiavfall
 • farligt avfall*
 • gips
 • deponiavfall
 • impregnerat trä
 • klädinsamling
 • glas*
 • metall*
 • mapp*
 • papper*
 • träavfall
 • rent trä
 • trädgårdsavfall*

* avfall som tas emot kostnadsfritt av hushåll

Sortera avfallet redan hemma. På så vis underlättar du för dig själv och vår personal när du tömmer bilen vid återvinningsstationen. På ett besök får du leverera högst 2 m³ avfall.

Kundkort

Varje hushåll på Stormossens område betalar en ekoavgift som berättigar till ett kundkort med sex gratisbesök till våra återvinningsstationer. En fritidsbostad får ytterligare två besök på sitt kort. Därefter kostar ett besök 15 euro.

Ta med ditt kundkort när du besöker återvinningsstationen. Kundkortet finns som en applikation till din smarttelefon, eller som ett papperskort. Beställ ett kundkort här eller hämta från återvinningsstationen.