Återvinningsiver på Stormossens område

Över hundratusen besök gjordes på Stormossens återvinningsstationer under år 2021. Det är en ökning med tio procent jämfört med året innan. De flesta besöken gjordes på avfallscentralen i Kvevlax, Vasa återvinningsstation på Sampogatan och trädgårdsavfallsstationen i Vasa.

Malax och Mikromossen populära stationer

I slutet av år 2020 öppnade Stormossen en ny återvinningsstation vid Norra Brinken i Malax. Det bidrog till att Malaxborna under år 2021 fördubblade antalet besök på återvinningsstationen. Även den mobila återvinningsstationen Mikromossen, som turnerar i Vasaregionen, bidrog till det ökade besöksantalet.

Under år 2022 jobbar Stormossen vidare för att göra återvinningen smidig för varje invånare. För att det är viktigt.

Här finns alla återvinningsstationers öppethållningstider.