Marknadsdialog 2.11.2021

Korsholms vuxeninstitut, auditoriet, Skolvägen 1 (möjligt att delta även via teams)

Stormossen bjuder in aktörer som är intresserade av avfallstransporter till marknadsdialog. Marknadsdialogen öppnas med det här evenemanget och pågår ända till konkurrensutsättningen av transporterna. En ny avfallslag trädde i kraft 19.7.2021. Målsättningen är att märkbart öka materialåtervinningen av kommunalt avfall som produceras i boende och inom servicesektorn. Den nya lagen skärper kravet på separat insamling av avfall för kommunerna, avfallsproducenterna och förpackningsproducenterna.
Vi bjuder på kaffe och kaffebröd.

Välkommen!

Anmälning

Anmälan görs senast fredag 29.10.2021 via länken https://forms.gle/p3wBSdmxVbi8KchN9

Program

14.00 Välkomsthälsning VD Aimo Latvala, Ab Stormossen Oy

14.10 Den reviderade avfallslagen i huvuddrag ur ett kommunalt avfallsbolags synvinkel. Upphandlingen av transporterna på Stormossens verksamhetsområde. ekonomichef Håkan Hagberg

14.50 Case Pirkanmaan Jätehuolto teknisk direktör Timo Varsala, PJH Oy

15.20 Vasa Företagare rf:s anförande Mari Pohjanniemi-Kivi

15.35 Vasek Oy:s anförande Göran Östberg

15.50 Slutord VD Aimo Latvala, Ab Stormossen Oy

16.00 Tillfället avslutas