Stormossen_Kundkort

Yritysten asiakaskortti

Yritykset, yhteisöt ja yhdistykset tarvitsevat asiakaskortin asioidessaan hyötykäyttöasemalla. Asiakaskortin voi hakea tämän linkin kautta.

Asiakaskortti maksaa 10 € (alv 0 %) ja jokaiselta käynniltä veloitetaan 36,29 € (alv 0 %) per 2 m³ jätettä.

Yrityksien asiakaskortin ehdot

Stormossen tuottaa asiakaskorttiaan esittämälle asiakkaalle jätehuoltopalvelua jätelain 33 §:n mukaisen kunnan toissijaisen vastuun perusteella. Stormossen vastaanottaa ainoastaan ympäristölupansa mukaisia jätteitä. Asiakkaan velvollisuutena on olla selvillä jätteen ominaisuuksista ja pyydettäessä toimittaa selvitys jätteen koostumuksesta. Stormossenilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte määrältään tai koostumukseltaan ei sovellu vastaanotettavaksi tai käsiteltäväksi. Asiakas vastaa jätteen kuljetukseen tarvittavista luvista ja asiakirjoista.

 • Asiakaskortti on arvoasiakirja ja säilytettävä huolellisesti.
 • Jos korttisi katoaa, ota yhteyttä Stormosseniin.
 • Asiakaskorttia ei saa luovuttaa yrityksen ulkopuoliselle taholle.
 • Kortti oikeuttaa enintään 2 m³:n jätteen määrälle per käynti.
 • Jätteet on lajiteltava voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Lajittele jo jätteen syntypaikalla, niin asiointi hyötykäyttöasemalla on sujuvampaa.
 • Stormossen voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa asiakaskortin hinnoittelua ja ehtoja.
 • Stormossenilla on oikeus kuolettaa kortti väärinkäytöstä tai asiakkaan erääntyneistä ja maksamattomista laskuista johtuen.

Asiakaskortti ei koske:

 • vaarallista jätettä
 • asbestia
 • riskijätettä
 • painekyllästettyä puuta
 • kasvihuonejätettä
 • muuta erityisjätettä

Yllä mainitut laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan.

Seuraavat jätteet ovat aina maksuttomia:

 • keräyspaperi ja -pahvi
 • metalliromu
 • muovipakkaukset (puhtaat ja kuivat)
 • sähkö- ja elektroniikkaromu (määrältään ja laadultaan vastaa kotitalouksien)