Besök till återvinningsstationerna blir kostnadsfria

Från den 15. september får hushållen föra sorterat avfall till återvinningsstationerna kostnadsfritt ett obegränsat avtal gånger per år. Hittills har antalet kostnadsfria besök varit 6 besök/hushåll och 2 besök/fritidsbostad årligen, varefter det kostat 15 euro/besök.

Genom förändringen minskar rusningen, som emellanåt förekommer vid stationerna, eftersom kunderna troligen kommer med mindre mängder åt gången och istället besöker stationen oftare. Då rusningstopparna minskar hinner personalen betjäna kunderna ännu bättre. Invånarna får mer service för ekoavgiften, eftersom ekoavgiften hålls oförändrad.

Kundkortet blir kvar och alla besök registreras fortfarande. Stormossen samlar statistik över användningen av stationerna och över kundströmmarna. Det hjälper oss att utveckla våra tjänster.

Företagens avgifter hålls oförändrade.