Fruktpåsar av papper blir bioavfallspåsar i Vasanejden

Den bästa påsen är den som används många gånger. Nu går 19 K-affärer och en Sale-butik i Vasanejden över till att erbjuda sina kunder papperspåsar för frukt och grönsaker. De nya papperspåsarna är speciellt lämpliga för tyngre frukter och grönsaker så som potatis, lök och äpplen, eftersom de är starkare än plastpåsar. De papperspåsar som nu kommer att finnas i affärerna lämpar sig bra för sortering av bioavfall, eftersom de fungerar bra i Stormossens anläggning där bioavfallet behandlas och blir kompostjord och biogasbränsle för fordon.

De nya papperspåsarna är kostnadsfria för kunderna, precis som fruktavdelningens övriga påsar. Stormossen stöder initiativet genom att stå för hälften av butikernas kostnader för påsarna. Vid starten erbjuder Stormossen också kunderna avfallskärl till köket för sortering av bioavfall. Etthundra kärl delas ut per butik från början av vecka 27. De här papperspåsarna skiljer sig från s.k. vanliga papperspåsar med tanke på vatten- och fettavvisande egenskaper. De är därmed speciellt designade för bioavfall. Påsarna är godkända för livsmedelskontakt.

Plastförbrukningen minskar med ungefär två ton

Att använda bioavfallspåsar som frukt- och grönsakspåse är ett innovativt sätt att minska plastanvändningen och förbättra resursanvändningen, eftersom påsen kan användas flera gånger. Först som fruktpåse och sedan som bioavfallspåse. Plastförbrukningen minskar med ca två ton med nuvarande antal butiker. Ifall S-kedjan i ett senare skede tar i bruk papperspåsar, blir det ungefär en dubblering. Även S-kedjan förhåller sig positiv till papperpåsarna.

Genom projektet är Stormossens syfte att stöda återvinningen av bioavfall, vilket ger positiva miljöeffekter. Stormossen har samarbetat med leverantören av förpackningslösningar Jubilo Oy drygt två år och delat ut sammanlagt över fyra miljoner papperspåsar för bioavfall till hushållen. Papperspåsar kan även hämtas från Stormossens återvinningsstationer, medborgarinfo i Vasa och Lillkyro, Ekosoppi och SPR Kirppis i Vasa.
– Stormossen samt butikerna i Vasa visar vägen för Finland kring återvinning av bioavfall och ekosystemtänkande, säger Viktor Stenmark på Jubilo Oy.

K-Supermarket Wasa på Klemetsögatan i Vasa använder sedan ett par veckor tillbaka papperspåsar i frukt- och grönsaksavdelningen. Enligt K-köpman Tomi Nordin är 90 procent av kundresponsen positiv från de första tre veckorna. Människor vill göra en miljögärning. Själv säger han sig ha ”positiv fiilis”. Testperioden kommer att pågå i juni och juli. På basen av den görs sedan beräkningar över kostnader och erfarenheter och man tar ställning till fortsättningen. År 2019 användes 280 000 plastpåsar i butikens frukt- och grönsaksavdelning.

Tips till dig som är kund

  • Använd fruktpåsarna av papper åtminstone två gånger. Du kan ta med dem till butiken igen när du handlar, för att förlänga livslängden på påsen.
  • Använd fruktpåsarna av papper till bioavfall.
  • Sortera överblivna papperspåsar som kartongförpackningar (om du får för många påsar jämfört med hur mycket bioavfall du får).
  • Förslut påsen med etiketten, så att etiketten är lätt att ta bort innan påsen används för bioavfall.
  • Du behöver inte ta en ny påse för varje frukt- eller grönsakssort. Lägg flera sorter i samma påse med flera etiketter.

Butiker som har papperspåsar

K-Citymarket centrum
K-Supermarket Wasa
K-Supermarket Roparnäs
K-Market Kungsvägen
K-Market Skolhusgatan
K-Market Brändö
K-Market Sunnanvik
K-Market Gamla Vasa
K-Market Sundom
K-Market Kvevlax
K-Market Vörå
K-Market Malax
K-Market Granviksvägen
K-Market Spetsfabriken
K-Market Kaptensgatan
K-Market Vasaesplanaden
Sale Rewell Center
Neste K-Market Rådhusgatan
K-Market Handelsesplanaden
K-Supermarket Piffi