Jätelautakunta

Ota yhteyttä jätelautakuntaan näissä asioissa:

Hakemukset

  • jäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä
  • yhteisen jäteastian käytöstä
  • lietteen kompostoinnista
  • maatilan asumislietteen omatoimisesta käsittelystä (omalla pellolla)

Ilmoitukset

  • kiinteistön jätteen- tai lietteenkuljetuksen keskeytyksestä, kiinteistö on tyhjillään

Vaasanseudun jätelautakunta
PL 2, 65610 VAASA
puh. 06 325 4206
www.jatteet.fi

Jätehuoltomääräykset

Vaasan seudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat astuneet voimaan 1.5.2017. Kaikki Stormossenin omistajakunnat (Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri) kuuluvat jätelautakuntaan ja määräykset ovat näin ollen voimassa kaikissa edellä mainituissa kunnissa. Jätehuoltomääräyksistä löytyy mm. tietoa jäteastioista, kiinteistöjen jätepisteistä, jätteen kuljetuksesta ja keräyksestä sekä jäteastioiden tyhjennysväleistä.