Instruktioner

1.

Såga fyra stolpar av 75×75 med längden 1700mm och en stolpe med längden 1900mm. Såga topparna på alla kortare stolpar så de får vinkeln 75°. Såga toppen på den en långa stolpen så den har vinkeln 105° från båda hållen, eller att vinkeln uppe i toppen är 150°.

2.

Tryck ner stolpspjuten i marken, på bredden ska avståndet vara 1000mm mellan stolpspjuten och på längden 1500mm. Det femte stolpspjutet ska placeras på mitten på långsidan, med avståndet 713mm till båda sidorna. Kontrollera att stolpspjuten sitter fast ordentligt och är på samma höjd.

3.

Placera stolparna i stolpspjuten, det långa på mitten och de korta i hörnen. Kom ihåg att den sågade ytan på stolparna ska vara vända utåt. Kontrollera att stolparna står rakt och skruva sen fast dem i stolpspjuten.

4.

Såga fyra bitar av 75×75 med längden 855mm, såga båda ändorna på varje bit i 75° Skruva ihop bitarna två och två, skruva sen fast dem ovanpå stolparna.

5.

Såga utav 75×75 fyra bitar med längden 1000mm och två bitar med längden 710mm. Placera två av de 1000mm långa bitarna på 150mm höjd från stolparnas slut, en per kortsida. De resterande två med längden 1000mm placeras uppe i toppen mellan stolparna på kortsidorna. Skruva fast balkarna med längden 710mm på långsidan, också på 150mm höjd.

6.

Såga en bit av 48×48 med längden 1000mm, skruva fast den uppe i nocken.

7.

Såga sex bitar bärläkt med längden 1150mm av 25×48. Skruva fast dem på taket.

8.

Skruva fast plåttaket och nockplåten, använd farmarskruv.

9.

Såga 16 bitar av 22×100 med längden 1150mm och 30 bitar av 22×45 med längden 1150mm. Dessa bitar är till fasaden. Börja med att skruva fast en 22×100 bit, skruva sen fast två 22×45 bitar, avståndet mellan varje bit ska vara 15mm. Fortsätt med samma mönster tills du täckt båda kortsidorna

10.

Såga nio bitar av 22×100 med längden 1700mm och 16 bitar av 22×45 med längden 1700mm. Följ samma mönster som på kortsidorna. De översta fasadbrädorna sågas enligt taklutningen.

11.

Såga 16 bitar med längden 100mm av 22×100 och 28 bitar av 22×45 med längden 100mm. Skruva fast dem på framsidan av avfallskärlstaket så de döljer stolparna. Följ mönstret som finna på resten av fasaden.

12.

Såga två bitar av 22×100 med längden 900mm, såga så du har vinkeln 75° i båda ändorna. Skruva fast dem på takfotbrädornas plats.

Ritningar

Materiallista

Färdiga måttSågat virke (mm)AntalVirkets lagerlängd (mm)
Stolpspjut77x775
Stolpar75x7517004L=4000 3st
19001
Takbalkar75x758554L=4000 1st
Bärläkt25x4811506L=2700 3st
48x4810001L=2700 1st
Väggstomme75x7510004L=4000 2st
7102
Fasadbrädor22x100115016L=4000 8st
17009
22x45115030L=4000 18st
170016
Takfotsbrädor22x1009002L=2700 1st
TakplåtCa. 3m²
Nockplåt
SkruvarRST 5x90, RST 4x50. Farmarskruv 4,8x23

Observera att materielmängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att du själv också kontrollmäter längderna på virket innan du sågar, det kan finnas avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.

Ladda ner instruktionerna som pdf-dokument

Ladda ner instruktionerna