Ohjeet

1.

Sahaa 75×75 puutavarasta neljä 1700mm pitkää tolppaa ja yksi 1900mm pitkä tolppa. Sahaa 75° kulma kaikkien lyhyempien tolppien yläpäihin. Sahaa 105° kulma pitkän tolppaan yläpäähän molemmista suunnista tai niin, että kulma ylhäällä keskellä 150°.

2.

Paina aitatolppien ankkurit maahan, niin että niiden väli lyhyellä sivulla on 1000mm ja pitkällä sivulla 1500mm. Viides ankkuri sijoitetaan keskelle pitää sivua, niin että molemmilla puolilla on 713mm. Tarkista, että ankkurit ovat kunnolla kiinni ja samalla korkeudella.

3.

Pane tolpat ankkureihin, pitkä keskelle ja lyhyet kulmiin. Muista, että tolppien sahattu pinta tulee olla ulospäin käännettyinä. Tarkista, että tolpat ovat suorassa ja ruuvaa ne sitten kiinni ankkureihin.

4.

Sahaa 75×75 puutavarasta neljä 855mm pitkää palaa, sahaa 75° kulma jokaisen palan molempiin päihin. Ruuvaa palat yhteen kaksi ja kaksi, ruuvaa ne sitten kiinni tolppien päälle.

5.

Sahaa 75×75 puutavarasta neljä 1000mm pitkää palaa ja kaksi palaa 710mm:n pituuteen. Aseta kaksi 1000mm pitkää palaa 150mm:n korkeudelle tolppien päistä ja yksi kummallekin lyhyelle sivulle. Loput kaksi 1000mm pitkää palaa pannaan ylös lyhyen sivun tolppien väliin. Ruuvaa 710mm pitkät palkit kiinni pitkälle sivulle myös 150mm:n korkeudelle.

6.

Sahaa 48×48 puutavarasta 1000mm pitkä pala, ruuvaa se kiinni katon harjaan.

7.

Sahaa kuusi 1150mm pitkää ruodelautaa 25×48 puutavarasta. Ruuvaa ne kiinni kattoon.

8.

Ruuvaa kiinni peltikatto ja katonharjalevy, käytä kateruuveja.

9.

Sahaa 22x100mm puutavarasta 16 kpl 1150mm pitkää palaa ja 22×45 puutavarasta 30 kpl 1150mm pitkää palaa. Nämä palat tulevat julkisivuun. Aloita ruuvaamalla kiinni 22×100 palat, ruuvaa sen jälkeen kiinni kaksi 22×45 palaa, jokaisen palan välillä tulee olla 15mm. Jatka samalla mallilla, kunnes olet peittänyt molemmat lyhyet sivut.

10.

Sahaa 22×100 puutavarasta 9 kpl 1700mm pitkää palaa ja 22×45 puutavarasta 16 kpl 1700mm pitkää palaa. Noudata samaa kuviota kuin lyhyillä sivuilla. Ylimmät julkisivulaudat sahata katon kaltevuuden mukaan.

11.

Sahaa 22×100 puutavarasta 16 kpl 100mm pitkää palaa ja 22×45 puutavarasta 28 kpl 100mm pitkää palaa. Ruuvaa ne kiinni jäteastiakatoksen etupuolelle, niin että ne peittävät tolpat. Noudata samaa mallia kuin muualla julkisivussa.

12.

Sahaa 22×100 puutavarasta kaksi kpl 900 mm pitkää palaa. Sahaa niin että molemmissa päissä on 75° Ruuvaa ne kiinni otsalautojen paikalle.

Piirustukset

Tarvikelista

Valmiit mitatSahattu puutavara (mm)LukumääräPuutavaran varastopituus (mm)
Aitatolppien ankkureita77x775
Tolppia75x7517004P=4000 3kpl
19001
Kattopalkkeja75x758554P=4000 1kpl
Ruodelautoja25x4811506P=2700 3kpl
48x4810001P=2700 1kpl
Seinärunko75x7510004P=4000 2kpl
7102
Julkisivulautoja22x100115016P=4000 8kpl
17009
22x45115030P=4000 18kpl
170016
Otsalautoja22x1009002P=2700 1kpl
KattopeltiäSuun. 3m²
Katonharjalevyä
RuuvejaRST 5x90, RST 4x50. Kateruuvi 4,8x23

Huomioi, että tarvikemääriin sisältyy 20-25% hävikki.

Muista valita oikea puutavara, valitse painekyllästettyä suurelle kosteudelle altistuville pintoille tai, jos valitset jättää puutavarasi ilman pintakäsittelyä.

Suosittelemme myös, että mittaat itse puutavaran pituudet ennen sahaamista, sinun rakenteesi mitat voivat poiketa rakennusohjeen mitoista.

Lataa ohjeet pdf-tiedostona

Lataa ohjeet