Instruktioner

1.

Såga fyra stolpar av 75×75 med längden 1100mm.

2.

Tryck ner de fyra stolpspjuten i marken, på bredden ska avståndet mellan dem vara 900mm och på längden 1400mm. Kontrollera att stolpspjuten är raka och på samma höjd. Placera stolparna i stolpspjuten och kontrollera att det står rakt, skruva fast stolparna i stolpspjuten.

3.

Såga två bitar med längden 900mm, två med längden 1400mm och två med längden 1050mm av 75×75 virke.

4.

Skruva fast bitarna med längden 900mm 100mm från stolparnas slut, det ska vara en 900mm lång bit per kortsida. En av de 1400mm långa bitarna ska också vara höjden 100mm från stolpens slut, biten ska vara på långsidan.

5.

Placera de 1050mm långa bitarna ovanpå stolparna på kortsidorna, skruva sen fast den 1400mm långa biten på långsidan emellan dem.

6.

Klipp ut den korrekt storleken på gallret, på modellen har gallret måtten 900×925 och 1395×925, mät dock själv också vilken storlek du behöver på gallret, du behöver två galler till kortsidorna och ett till långsidan.

7.

Spika fast med märlor (u-formade spikar). Gallren ska spikas fast på mitten av väggkonstruktionen, de ska alltså inte spikas fast på insidan eller utsidan av väggen.

8.

Ritningar

Materiallista

Färdiga måttSågat virke (mm)AntalVirkets lagerlängd (mm)
Stolpspjut77x774
Stolpar75x7514004L=4000 2st
Väggstomme 75x759002L=4000 2st
10502
14002
Stadigare gallerCa. 3.5m²
Märlor
SkruvarRST 5x90

Observera att materielmängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke.

Det rekommenderas att själv också kontrollmäter längderna på virket innan du sågar, det kan förekomma avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.

Ladda ner instruktionerna som pdf-dokument

Ladda ner instruktionerna