Instruktioner

1.

Såga två stolpar med längden 1500mm och två med längden 1450mm, alla fyra stolpar ska vara av 75×75 virke. Såga ett urtag i toppen på varje stolpe som har måttet 50×100.

2.

Tryck ner de fyra stolpspjuten i marken, på bredden ska avståndet mellan stolpspjuten vara 900mm och på längden 1400mm. Placera stolparna i stolpspjuten och kontrollera att de står rakt, skruva fast i stolpspjuten. Observera att hacken på stolparna ska vara vända utåt.

3.

Såga två bitar av 50×100 med längden 1550mm, skruva fast dem i urtagen som du sågat i stolparna.

4.

Såga fyra bitar med längden 900mm och en med längden 1400mm, dessa bitar ska vara av 75×75 virke. Skruva fast två av de korta balkarna och den långa balken på 200mm höjd mätt från marken. De resterande två 900mm långa balkarna skruvas fast i toppen mellan stolparna på kortsidan, en per kortsida.

5.

Såga fyra 1050mm långa takbalkar av 50×100. Skruva fast dem högst upp ovanpå de vågräta 50×100 ribborna som du tidigare skruvat fast. Två av balkarna ska vara längst ut på varsin sida, de två övriga ska placeras 400mm in från sidorna. Taklutningen kommer att bli 3°.

6.

Såga 30 fasadbrädor så de får längden 1050mm och 19 brädor med längden 1595mm, alla brädor ska vara at 22×100 virke. Skruva eller spika fast brädorna, börja 200mm ovanför stolpens slut. På modellen är avståndet mellan varje bräda 7mm. Börja med att skruva fast brädorna på ena kortsidan innan du sedan gör långsidan och sen den andra kortsidan. Det kommer att lämna några brädor, dessa ska användas i punkt 9.

7.

Såga 11 bitar med längden 1550mm av 22×100. Skruva fast dem ovanpå takbalkarna så de bildar ett slätt tak, det ska inte vara något avstånd mellan brädorna.

8.

Såga två bitar med längden 100mm och två med längden 150mm av 50×100. Såga så att ena ändan på varje bit har vinkeln 87°. Skruva fast bitarna, med sidan med vinkeln neråt mot taket. Det ska vara en bit i varje hörn av taket, skruva fast dem i takbrädorna du nyligen skruvat fast.

9.

Såga 22 bitar med längden 100mm av 22×100 och tre bitar med längden 1590mm. Skruva fast de korta bitarna på framsidan av avfallskärlstaket. De ska täcka 75×75 stolparna, följ samma linje som på de övriga fasadbrädorna, det ska vara 11 bitar per sida. Skruva nu också fast de brädor som lämnade över från punkt 6. Det ska även vara fyra brädor med längden 1595 av 22×100 på framsidan av avfallskärlstaket.

10.

Lägg ett vattentätt lager, t.ex. vattentät folie ovanpå takbrädorna och täck in insidan av takkanterna, lägg ett lager med platonmatta ovanpå, men endast på botten och slutligen ett lager med fiberduk.

11.

Fyll på med max 5cm lättgrus (leca), gruset funkar som dränering. Lägg på 5-10cm med torvmylla ovanpå.

12.

Nu är det dags att plantera, du kan se på tipsen på växter som passar på sedumtak för inspiration.

Tips på växter till sedumtak:

Bergtaklök (Sempervivum montanum), har rosa rosettblad, blommar i juli-augusti.

Taklök (Sempervivum tectorum), har rosa rosettblad med mörka ränder, blommar i juli-augusti.

Spindelvävstaklök (Sempervivum arachnoideum), har rosa rosettblad, blommar i juli-augusti.

Gyllenfetblad (Sedum aizoon), får gula blommor, blommar i juli-augusti.

Sibiriskt fetblad (Sedum hybridum), får gula blommor, blommar i juli-augusti.

Kaukasiskt fetblad (Sedum spurium), för mörka rödbruna, röda och vita blommor, blommar i juli-augusti.

Mongoliskt fetblad (Sedum ewersii), har blågrå blad och röda blommor, blommar i augusti-september.

Kamtjatka fetblad (Sedum kamtschsticum), har blad med sågad kant, får orange-gula blommor, blommar i juli-augusti.

Kalifornisk fetknopp (Sedum spathulifolium), har blågrå blad och gula blommor, blommar i juni.

Vit fetknopp (Sedum album) blommar med vita blommor i juni-juli.

Gul fetknopp (Sedum acre), blommar med gula blommor i jui-juli.

På ett skuggigt tak kan du prova med mossa och fetblad eller till exempel liljekonvalj (Cinvallaria majalis), vitklöver (Trofolium repens) och gullgröna (Waldsteinia ternata).

På taket passar även olika typer av risväxter och mindre buskväxter som ljung (Calluna vulgaris). Också olika typer av ängsblommor som trivs på soliga platser passar också.

Ritningar

Materiallista

Färdiga måttSågat virke (mm)AntalVirkets lagerlängd (mm)
Stolpar75x7515002L=4000 2st
14502
1004
Stolpspjut77x774
Balkar50x10015502L=4000 1st
Väggstomme75x759004L=4000 3st
14004
Takbalkar50x10010504L=4000 2st
Fasadbrädor22x100105030L=4000 20st
159519
10022
Takbrädor eller råspont22x100155011L=4000 6st
SkruvarRST 5x90, RST 4x50
PlatonmattaCa. 2m²
Vattentätt skiktCa. 3m²
FiberdukCa. 2m²
LättgrusCa. 0,07. m³
TorvmyllaCa. 0,13 m³

Observera att materielmängderna är beräknade så att det förekommer 20–25% spill.

Kom ihåg att välja rätt virke, välj tryckimpregnerat på ytor som utsätts för mycket fukt, eller om du väljer att inte ytbehandla ditt virke. Använd inte tryckimpregnerat virke i anslutning till blomlådan på taket.

Det rekommenderas att du själv också kontrollmäter längderna på virket innan du sågar, det kan finnas avvikelser mellan måtten på ditt bygge och måtten i bygginstruktionen.

Ladda ner instruktionerna som pdf-dokument

Ladda ner instruktionerna