Stormossen fakturerar i oktober

Från och med år 2023 fakturerar Stormossen ekoavgiften fyra gånger per år till egnahemshus och småhus. Här kan du läsa vad som ingår i ekoavgiften.  Den första fakturan kom något försenat i juni för tiden 1.1-31.3. Den andra fakturan kommer i oktober, där ekoavgiften för tiden 1.4-30.9 ingår. I fakturan är ekoavgiften nämnd per månad, vilket betyder att ekoavgiften ses på sex rader. Om något är fel i ekoavgiftsfakturan kan du göra ändringar på en blankett via den här länken.  

Kostnader för flerfackskärl ingår också i fakturan

Om du använder Stormossens flerfackskärl ingår också tömningsavgifterna för tiden 1.7-31.8 i den här fakturan.

Behandlingsavgiften för brännbart avfall faktureras av Stormossen

För en del kunder ingår också behandlingsavgiften för brännbart avfall 1.1-30.6.2023 i den här fakturan. Övriga kunder får fakturan för behandlingsavgiften för brännbart avfall senare.
Fr.o.m. 1.1.2023 ska Stormossen fakturera behandlingsavgiften för brännbart avfall. På grund av tekniska problem senareläggs faktureringen av behandlingsavgiften för brännbart avfall från årets början. Kontrollera att fakturor från ditt transportbolag endast innehåller transportavgift för brännbart avfall och ingen behandlingsavgift. I oklara fall kontaktas det egna transportbolaget för brännbart avfall och vid behov Vasaregionens avfallsnämnd.

Ta i bruk e-faktura

Genom att ta i bruk e-faktura sparar du både både pengar och natur. Pappersfaktura från Stormossen är fr.o.m. 1.7.2023 avgiftsbelagd (2,36€/faktura inkl. moms 24%). På den här sidan hittar du alternativ för kostnadsfria fakturor.