Självbetjäning på Maxmo återvinningsstation

Stormossen har öppnat sin första autonoma (obemannade) återvinningsstation i Maxmo. Det betyder att kunden själv sorterar avfallet på återvinningsstationen, då det passar bäst i den egna tidtabellen. Stationen är öppen från måndag till fredag kl. 9.00 – 18.30. Porten till återvinningsstationen öppnas med Stormossens kundkort. På torsdagar är personal på plats mellan kl. 12 och 18.30. Under övriga veckodagar besvaras eventuella frågor via jourtelefonummer 010 320 7645.

Torsdagen den 16.6 kl. 15-18.30 bjuder Stormossen på nyöppningskaffe med bulle på Maxmo återvinningsstation på Maskinistgränd 3.