Asiakaskortti, yritykset

Hakemus

Yritykset, yhteisöt ja yhdistykset tarvitsevat asiakaskortin asioidessaan hyötykäyttöasemalla. Asiakaskortin voi hakea alla olevalla lomakkeella. Kortti postitetaan ilmoitettuun osoitteeseen n. viikon kuluttua.

Asiakaskortti maksaa 10 € (alv 0 %) ja jokaisesta käynnistä veloitetaan 36,29 € (alv 0 %) per 2 m3 jätettä. Asiakaskortti ei koske vaarallista jätettä, asbestia tai riskijätettä, painekyllästettyä puuta, kasvihuonejätettä tai muuta erityisjätettä. Näistä velotetaan erikseen voimassa olevan hinnaston mukaan.


 • Täytettävä jos muu kuin yllä

Asiakaskortin ehdot (yritykset)

Stormossen tuottaa asiakaskorttiaan esittämälle asiakkaalle jätehuoltopalvelua jätelain 33 §:n mukaisen kunnan toissijaisen vastuun perusteella. Stormossen vastaanottaa ainoastaan ympäristölupansa mukaisia jätteitä. Asiakkaan velvollisuutena on olla selvillä jätteen ominaisuuksista ja pyydettäessä toimittaa selvitys jätteen koostumuksesta. Stormossenilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte määrältään tai koostumukseltaan ei sovellu vastaanotettavaksi tai käsiteltäväksi. Asiakas vastaa jätteen kuljetukseen tarvittavista luvista ja asiakirjoista.

 • Asiakaskortti on arvoasiakirja ja säilytettävä huolellisesti.
 • Jos korttisi katoaa, ota yhteyttä Stormosseniin. Kadonneen kortin tilalle toimitetusta kortista veloitetaan 15 € (alv 0 %).
 • Lisäkortti samaan yritykseen maksaa 10 €/kpl (alv 0 %).
 • Asiakas vastaa jätteen kuljetukseen tarvittavista luvista ja asiakirjoista.
 • Asiakaskorttia ei saa luovuttaa yrityksen ulkopuoliselle taholle.
 • Kortti oikeuttaa enintään 2 m³:n jätteen määrälle per käynti.
 • Jätteet on lajiteltava voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Kortti ei koske vaarallista jätettä, asbestia tai riskijätettä, painekyllästettyä puuta, kasvihuonejätettä tai muuta erityisjätettä.
 • Stormossen voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa asiakaskortin hinnoittelua ja ehtoja.
 • Stormossenilla on oikeus kuolettaa kortti väärinkäytöstä tai asiakkaan erääntyneistä ja maksamattomista laskuista johtuen.

Määrätyt jätteet ovat maksuttomia

Yksinomaan seuraavien jätteiden vieminen on maksutonta:

 • keräyspaperi ja -pahvi
 • metalliromu
 • sähkö- ja elektroniikkaromu, joka määrältään ja laadultaan vastaa kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromua