11015617-super-hero-green-family

Kampanjer

Tillsammans med andra avfallsbolag i nejden ordnar Stormossen varje år två kampanjer som riktar sig till elever i grundskolan.

  • Superåtervinnarna åk 4
  • Farligt avfall åk 9

I Superåtervinnarna uppmanas eleverna att läsa nyheter om avfallsbranschen, pyssla med återbrukat material, plocka skräp och hålla sakbytardag. Kampanjen ordnas varje vår.

Kampanjen Farligt avfall riktar sig till kemiundervisningen. Eleverna lär sig att känna igen och hantera farligt avfall. Vår förhoppning är att eleverna blir uppmärksamma på sin egen omgivning och inser vikten av att handla ansvarsfullt och miljömedvetet. Kampanjen ordnas varje höst.

Vill er klass vara med?

Innan kampanjstart sänder vi ut information till skolorna. Lärarna anmäler de klasser som vill delta. Att delta kostar inget. Bland alla deltagare delar vi ut ett användbart litet pris och lottar en huvudvinst.

Frågor?

Undrar du över något gällande skolornas kampanjer kan du kontakta anne.teir-siltanen@stormossen.fi